Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Maďarský slovník (česko-maďarský slovník)

 

Pro český výraz ad bylo nalezeno překladů: 100 (přesná shoda: 0, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   Hu maďarský překlad
1. listopad - November 1
11. listopad - November 11
2. listopad - November 2
5. listopad - November 5
ad hoc - ad hoc
Ada - Ada (programozási nyelv)
Adam a Eva - Ádám és Éva
Adam Smith - Adam Smith
Adana - Adana
adaptace ekologická - ökológiai alkalmazkodás
Addis Abeba - Addisz-Abeba
Adenin - Adenin
Adenosintrifosfát - Adenozin-trifoszfát
Admirál - Tengernagy
Adolf Eichmann - Adolf Eichmann
Adolf Hitler - Adolf Hitler
Adónis - Adónisz
Adopce - Örökbefogadás
Adrenalin - Adrenalin
adresa - cím
adsorpce - adszorpció
adsorpce - felszívódás
adsorpce chemická - kemoszorpció
Advent - Advent
akustická hladina - zajszint
akvadukt - vízvezeték
Alfred North Whitehead - Alfred North Whitehead
analýza nákladů a přínosů - költség-haszon elemzés
Ándhrapradéš - Ándhra Pradés
Andrea Palladio - Andrea Palladio
Antonio Stradivari - Antonio Stradivari
Ariadna - Ariadné
armáda - hadsereg
Avogadrův zákon - Avogadro-törvény
avokádo - avokádó
Badminton - Tollaslabda
Bagdád - Bagdad
balada - ballada
Bangladéš - Banglades
Barbados - Barbados
Bělehrad - Belgrád
biodegradace - biológiai lebomlás
biologické čištění odpadních plynů - biológiai hulladékgáz tisztítás
biologické čištění odpadních vod - biológiai szennyvízkezelés
biologické zpracování odpadů - biológiai hulladékkezelés
botanická zahrada - botanikus kert
brada - szakáll
brada - áll
Bradavice - Szemölcs
Brigáda (jednotka) - Dandár
Buněčné jádro - Sejtmag
Ciudad de Guatemala - Guatemalaváros
Ciudad de México - Mexikóváros
Ciudad de Panamá - Panamaváros
Colorado - Colorado
Čad - Csád
Čadské jezero - Csád-tó
čára stavu hladiny vody - haladásvonal
čerpadlo - szivattyú
čerpadlo vodní - vízszivattyú
čistírna odpadních vod - tistítómű
čištění odpadních vod - szennyvíztisztítás
čištění odpadních vod u zdroje - helyszíni szennyvízkezelés
čištění vod odpadních v lagunách - derítőtavas szennyvíztisztítás
čokoláda - csokoládé
čtvrtý pád - tárgy eset
Dadaismus - Dadaizmus
darmstadtium - darmstadtium
decentralizované čištění odpadních vod - egyedi szennyvízkezelés
degradace - lebomlás
degradace pomocí světla - fotokémiai lebomlás
dekontaminace radioaktivní - radioaktív szennyezésmentesítés
denitrifikace odpadního plynu - hulladékgáz nitrátmentesítése
devadesát - kilencven
diskuse o energii jaderné - nukleáris vita
divadlo - színház
doba adaptace - alkalmazkodási időszak
Donatien Alphonse François de Sade - De Sade márki
dopad hluku na zdraví - zaj egészségügyi hatása
dopad na životní prostředí - környezeti következmény
dopad na životní prostředí - környezetre gyakorolt hatás
doúprava vody, dočištění vod odpadních - utókezelés
drtič odpadů - hulladékaprító
duální odpadové hospodářství - kettős hulladékgazdálkodás
Džihád - Dzsihád
ekosystém sladkovodní - édesvízi ökoszisztéma
Ekvádor - Ecuador
elektrárna jaderná - atomerőmű
emise radioaktivní - radioaktív emisszió
energie jaderná - nukleáris energia
energie netradiční - nem-hagyományos energia
Euskadi Ta Askatasuna - ETA
Evropa západ - Nyugat-Európa
Evropská rada pro životní prostředí - Európai Környezetvédelmi Tanács
Fado - Fado
Filadelfie - Philadelphia
firma nadnárodní - multinacionális cég
forma vlády - kormányzási forma
Foucaultovo kyvadlo - Foucault-inga
Fourierova řada - Fourier-sor

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

Přeložit ad do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny AFangličtiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "ad" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama