Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz zvláštní bylo nalezeno překladů: 41 (přesná shoda: 20, obsahující výraz: 21).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
zvláštní - anomalous
{Hna:mHlHs}
zvláštní - bizarre
{bHza:r}
zvláštní - different
{dIfRHnt}
zvláštní - especial adj:
zvláštní - exceptional
{IksepLHnHl}
zvláštní - extraordinary
{IkstrOrdHneri:}
zvláštní - fantastic
{fEntEstIk}
zvláštní - funny
{fAni:}
zvláštní - kinky adj:
{kINki:}
zvláštní - odd
{a:d}
zvláštní - out-of-the-way adj:
zvláštní - outlandish adj:
{VtlEndIL}
zvláštní - particular
{pRtIkjHlR}
zvláštní - peculiar adj:
{pHkju:ljR}
zvláštní - singular adj:
{sINgjHlR}
zvláštní - spaced-out adj:
divný
zvláštní - special adj:
{speLHl}
zvláštní - strange
{strJnZ}
zvláštní - striking
{strTkIN}
zvláštní - weird adj:
{wIrd}
což je zvláštní - oddly enough
jednotlivý, zvláštní - particular
{pRtIkjHlR}
nic zvláštního - run of the mill
obzvláštní - especial
oddanost zvláštním zájmům - particularism
osoba s neobvyklou nebo zvláštní osobností - geek
{gi:k}
ozvláštnit - make special
teorie regulace zvláštního úroku - special-interest theory of regulation [eko.]
zvláštní den - a red-letter day
zvláštní maličkost - knick-knack n:
zvláštní maličkost - knickknack n:
{nIknEk}
zvláštní odpad - special waste [eko.]
zvláštní otisk - offprint
zvláštní poplatky - special charges
zvláštní voda - special water [eko.]
zvláštní výdaje - special charges
zvláštní výkon - feat
{fi:t}
zvláštní závlaha - special irrigation [eko.]
zvláštní způsob - knack
{nEk}
zvláštní, neobyčejný, odborný - special [eko.]
{speLHl}
zvláštního druhu - sui generis

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit zvláštní do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "zvláštní" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž