Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz singular bylo nalezeno překladů: 24 (přesná shoda: 15, obsahující výraz: 9).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
singular
{sINgjHlR}
- jednotné číslo
singular
{sINgjHlR}
- singulár
adj: singular
{sINgjHlR}
- individuální
adj: singular
{sINgjHlR}
- jedinečný
adj: singular
{sINgjHlR}
- jednoduchý
adj: singular
{sINgjHlR}
- jednotlivý
adj: singular
{sINgjHlR}
- neobvyklý
adj: singular
{sINgjHlR}
- neobyčejný
adj: singular
{sINgjHlR}
- nevídaný
adj: singular
{sINgjHlR}
- nezvyklý
adj: singular
{sINgjHlR}
- pozoruhodný
adj: singular
{sINgjHlR}
- singulární
adj: singular
{sINgjHlR}
- výjimečný
adj: singular
{sINgjHlR}
- výstřední
adj: singular
{sINgjHlR}
- zvláštní
n: singularisation - singularizace
n: singularities - jedinečnosti
n: singularity - jedinečnost
n: singularization
{sINgjHlRIzJLHn}
- oddělování
n: singularization
{sINgjHlRIzJLHn}
- singularizace
adv: singularly
{sINgjHlRli:}
- jedinečně
adv: singularly
{sINgjHlRli:}
- mimořádně
adv: singularly
{sINgjHlRli:}
- ojediněle
adv: singularly
{sINgjHlRli:}
- neobyčejně

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit singular do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "singular" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž