Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz design bylo nalezeno překladů: 64 (přesná shoda: 14, obsahující výraz: 50).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: design
{dIzTn}
- vzor
v: design
{dIzTn}
- určit
n: design
{dIzTn}
- náčrt
v: design
{dIzTn}
- navrhnout
v: design
{dIzTn}
- naplánovat
n: design
{dIzTn}
- plán
v: design
{dIzTn}
- projektovat
v: design
{dIzTn}
- plánovat
v: design
{dIzTn}
- navrhovat
n: design
{dIzTn}
- nárys
n: design
{dIzTn}
- kresba
n: design
{dIzTn}
- konstrukce
design
{dIzTn}
- projekt
design
{dIzTn}
- návrh
chief designer - hlavní projektant
[it.] Computer Aided Design - počítačem podporované návrhářství
[it.] Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing - počítačem podporované návrhářství/počítačem podporovaná výroba
n: [tech.] design authority - projekční orgán
[eko.] design for the environment - ekologické návrhářství
[it.] design pattern
Rudolf Pecinovský
- návrhový vzor
pl. [it.] design patterns
Rudolf Pecinovský
- návrhové vzory
v: designate
{dezHgnJt}
- ustanovit
v: designate
{dezHgnJt}
- označit
v: designate
{dezHgnJt}
- vyznačit
v: designate
{dezHgnJt}
- stanovit
v: designate
{dezHgnJt}
- jmenovat
v: designate
{dezHgnJt}
- designovat
designate
{dezHgnJt}
- určit
adj: designated
{dezIgnJtId}
- určený
adj: designated
{dezIgnJtId}
- jmenovaný
adj: designated
{dezIgnJtId}
- dosazený
adj: designating
{dezIgnJtIN}
- označující
n: designation
{dezHgnJLHn}
- ustanovení
n: designation
{dezHgnJLHn}
- jmenování
n: designational
- týkající se ustanovení
n: designator
- označovatel
n: designator
- označovač
adj: designed
{dIzTnd}
- navržený
designed
{dIzTnd}
- navrhl
adv: designedly
- záměrně
adj: designer
{dIzTnR}
- značkový
n: designer
{dIzTnR}
- výtvarník
n: [male.] [obec.] 4 6 designer
{dIzTnR}
- návrhář
n: [female.] [obec.] 4 6 designer
{dIzTnR}
- návrhářka
n: [male.] [obec.] 6 6 designer
{dIzTnR}
- konstruktér
n: [female.] [obec.] 6 6 designer
{dIzTnR}
- konstruktérka
designer
{dIzTnR}
- projektant
n: designers
{dIzTnRz}
- návrháři
n: designers
{dIzTnRz}
- designeři
n: designing
{dIzTnIN}
- projektování
n: designing
{dIzTnIN}
- navrhování
[eko.] designing inundation
- návrhová povodeň
n: pl. designs
{dIzTnz}
- vzory
n: pl. designs
{dIzTnz}
- návrhy
v: designs
{dIzTnz}
- navrhuje
n: graphic designer
- grafik
v: redesign
{ri:dIzTn}
- předělat
n: redesign
{ri:dIzTn}
- přepracování
v: redesign
{ri:dIzTn}
- přestavět
n: redesign
{ri:dIzTn}
- změna
n: redesign
{ri:dIzTn}
- znovunavržení
adj: redesigned
{ri:dIzTnd}
- předělaný
adj: redesigned
{ri:dIzTnd}
- přestavěný
adj: well-designed
- dobře navržený

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit design do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "design" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž