Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz raw bylo nalezeno překladů: 149 (přesná shoda: 49, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
raw
{rO}
- surovina
adj: raw
{rO}
- surový
adj: raw
{rO}
- surový materiál
adj: raw
{rO}
- nezpracovaný
adj: raw
{rO}
- čistý
adj: raw
{rO}
- nerafinovaný
adj: raw
{rO}
- nepálený
adj: raw
{rO}
- nenaklíčený
adj: raw
{rO}
- panenský
adj: raw
{rO}
- neobdělaný
adj: raw
{rO}
- nezačištěný
adj: raw
{rO}
- nezapošitý
adj: raw
{rO}
- neobroubený
adj: raw
{rO}
- neobnitkovaný
adj: raw
{rO}
- neosvětlený
adj: raw
{rO}
- neexponovaný
adj: raw
{rO}
- nevyhodnocený
adj: raw
{rO}
- hrubý
adj: raw
{rO}
- nezkušený
adj: raw
{rO}
- neostřílený
adj: raw
{rO}
- nevycvičený
adj: raw
{rO}
- zelený
adj: raw
{rO}
- živý
adj: raw
{rO}
- čerstvý
adj: raw
{rO}
- krvácející
adj: raw
{rO}
- otevřený
adj: raw
{rO}
- nezacelený
adj: raw
{rO}
- nezahojený
adj: raw
{rO}
- odřený
adj: raw
{rO}
- otlačený
adj: raw
{rO}
- opruzený
adj: raw
{rO}
- pálící
adj: raw
{rO}
- sychravý
adj: raw
{rO}
- vlhký
adj: raw
{rO}
- řezavý
adj: raw
{rO}
- nekultivovaný
adj: raw
{rO}
- nevybroušený
adj: raw
{rO}
- primitivní
adj: raw
{rO}
- hanebný
adj: raw
{rO}
- krutý
adj: raw
{rO}
- sprostý
adj: raw
{rO}
- nepokrytý
adj: raw
{rO}
- nezarostlý
adj: raw
{rO}
- nahý
adj: raw
{rO}
- nahatý
adj: raw
{rO}
- košilatý
adj: raw
{rO}
- tlustý
adj: raw
{rO}
- neslušný
adj: raw
{rO}
- syrový
a faraway look - pohled do dáli
n: a raw deal - nevýhodná smlouva
[eko.] accompanying raw material - doprovodná surovina
back to the drawing board - začít znovu od nuly
bedstraw
{bedstrO}
- svízel
adj: braw
- švarný
adj: braw
- překrásný
brawl
{brOl}
- hádat se
n: brawl
{brOl}
- rvačka
n: brawl
{brOl}
- hádka
n: brawler
- výtržník
n: brawler
- rváč
adj: brawling
{brOlIN}
- řvoucí
adj: brawling
{brOlIN}
- hádavý
adj: brawling
{brOlIN}
- řvavý
brawling
{brOlIN}
- rvoucí se
adj: brawling
{brOlIN}
- hlučný
n: brawn
{brOn}
- svalstvo
n: brawniness
- zavalitost
n: brawniness
- svalnatost
adj: brawny
{brOni:}
- svalnatý
adj: brawny
{brOni:}
- podsaditý
camerawoman
- kameramanka
camerawoman
- fotoreportérka
n: camerawork
- kamera
caraway
{kErHwJ}
- kmín
caraway seeds
- kmín
chest of drawers
- zásuvková skříň
chest of drawers
- komoda
chest of drawers
- prádelník
n: craw
{krO}
- žaludek
craw
{krO}
- vole
craw
{krO}
- ptačí vole
n: crawfish
{krOfIL}
- langusta
n: [jmén.] Crawford
příjmení, okres v USA {krOfRd}
- Crawford
crawl
{krOl}
- kraul
crawl
{krOl}
- lezení
crawl
{krOl}
- plazit se
crawl
{krOl}
- plížit se
crawl
{krOl}
- lézt
crawl on my hands and knees over broken glass just to see her photo
- udělat cokoli pro ...
crawled
{krOld}
- lezl
n: crawler
- podlézavec
n: crawler
- šplhoun
n: crawling
{krOlIN}
- plížení
crawling with
- ... se hemžilo ...
crawls
{krOlz}
- leze
adv: crawly
{krOli:}
- lezoucí
n: creepy-crawly
- brouk
creepy-crawly
- hmyz
v: draw
{drO}
- táhnout
n: draw
{drO}
- tah
n: draw
{drO}
- slosování
v: draw
{drO}
- přitáhnout
v: draw
{drO}
- přetáhnout
v: draw
{drO}
- odtáhnout
v: draw
{drO}
- načerpat
v: draw
{drO}
- natáhnout
n: draw
{drO}
- los
v: draw
{drO}
- losovat
v: draw
{drO}
- malovat
v: draw
{drO}
- narýsovat
n: draw
{drO}
- loterie
v: draw
{drO}
- natahovat
v: draw
{drO}
- slosovat
draw
{drO}
- nerozhodný výsledek
n: draw
{drO}
- remíza
v: [neprav.] draw
{drO}
- draw/drew/drawn
n: draw
mírná levá faleš v golfu {drO}
- druh úderu v golfu
draw
{drO}
- nakreslit
draw
{drO}
- kreslit
v: draw a blank
- mít okno
draw a line
- udělat konec něčemu
draw a line
- stanovit meze
draw attention
- upozorňovat
draw attention
- upozornit
v: draw attention to
- zviditelnit
n: draw attention to
- upozornit na
v: draw away
- předběhnout
draw away
- získat náskok
draw back
- stáhnout
v: draw close
- dotáhnout
draw closer/nearer
- přiblížit se
draw closer/nearer
- blížit se
v: draw in
- vtáhnout
v: draw in
- nastávat
draw it to my attention
- upozornit mě na
v: draw near
- přicházet
v: draw near
- přibližovat
draw near
- přibližovat se
draw near
- přiblížit se
draw near
- blížit se
draw nearer
- přibližovat se
draw nearer
- přiblížit se
draw nearer
- blížit se
v: draw off
- vypustit
v: draw off
- stáhnout
v: draw off
- odsát
draw on
- natahovat
draw on
- stáhnout

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit raw do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "raw" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž