Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz jednání bylo nalezeno překladů: 37 (přesná shoda: 10, obsahující výraz: 27).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
jednání - act
{Ekt}
jednání - action n:
{EkLHn}
jednání - behaviour
jednání - deal n:
{di:l}
jednání - dealing
{di:lIN}
jednání - dealings pl.
{di:lINz}
jednání - negotiation
{nIgCLi:JLHn}
jednání - proceeding
{prHsi:dIN}
jednání - proceedings
{prCsi:dINz}
jednání - transaction n:
{trEnzEkLHn}
dojednání - arrangement n:
{RJnZmHnt}
jednáním - by negotiation
mařit jednání - filibuster n:
{fIlHbAstR}
nečestné jednání - backstab
nepoctivé jednání - foul play n:
nést následky svého jednání - face the music
obchodní jednání - deal
{di:l}
obchodní jednání - sales talk n:
opětovné jednání - renegotiation n:
{ri:nIgCLi:JLHn}
opětovné objednání - reordering n:
{ri:OrdRIN}
pojednání - disquisition n:
pojednání - essays pl.
{esJz}
pojednání - treatise n:
{tri:tHs}
pořad jednání - agenda
{HZendH}
program jednání - agenda
{HZendH}
projednání - discussion n:
{dIskALHn}
přípravná jednání - preliminaries n: pl.
sjednání - conclusion n:
{kHnklu:GHn}
sjednání míru - pacification n:
{pEsHfHkJLHn}
slušné jednání - fair play n:
solidní jednání - square deal n:
svoboda jednání - free hand n:
uhlíkové kompenzační jednání - carbon offset deals [eko.]
ujednání - agreement n:
{Hgri:mHnt}
ujednání - arrangement n:
{RJnZmHnt}
ujednání - contracts n:
{kHntrEkts}
volnost jednání - free hand n:

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit jednání do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "jednání" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž