Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz act bylo nalezeno překladů: 116 (přesná shoda: 16, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
act
{Ekt}
- projev
[eko.] act
{Ekt}
- zákon
n: act
{Ekt}
- úkon
v: act
{Ekt}
- sehrát
v: act
{Ekt}
- působit
n: act
{Ekt}
- akt
act
{Ekt}
- postupovat
v: act
{Ekt}
- zahrát
act
{Ekt}
- skutek
v: act
{Ekt}
- počínat si
act
{Ekt}
- jednat
act
{Ekt}
- jednání
v: act
{Ekt}
- hrát
act
{Ekt}
- dějství
v: act
{Ekt}
- činit
n: act
{Ekt}
- čin
a beehive of activity - místo plné pracovitých lidí
a contract out on - odměna na hlavu
a piece of the action - podíl na zisku
a piece of the action - podíl na kořisti
a tough act to follow - těžko napodobitelný výkon
[eko.] abiotic factor - abiotický faktor
v: abreact - odreagovat
n: abreaction - odreagování
abstract
{EbstrEkt}
- přehled
abstract
{EbstrEkt}
- resumé
n: abstract
literální {EbstrEkt}
- výtah
adj: abstract
{EbstrEkt}
- odtažitý
v: abstract
{EbstrEkt}
- odstranit
v: abstract
{EbstrEkt}
- oddělit
n: abstract
{EbstrEkt}
- obsah
n: abstract
{EbstrEkt}
- abstraktní pojem
adj: abstract
{EbstrEkt}
- abstraktní
v: abstract
{EbstrEkt}
- abstrahovat
abstract expressionism
umělecký směr
- abstraktní expresionismus
abstract noun
- abstraktní podstatné jméno
[eko.] abstract system
- abstraktní systém
adj: abstracted
{EbstrEktId}
- nepozorný
adj: abstracted
{EbstrEktId}
- roztržitý
adv: abstractedly
- roztržitě
adv: abstractedly
- nepozorně
abstractedly
- nezávisle
abstractedly from
- nezávisle na
n: abstractedness
- roztržitost
n: abstraction
{EbstrEkLHn}
- abstrakce
n: pl. abstractions
{EbstrEkLHnz}
- abstrakce
adj: abstractive
- abstrakční
[eko.] abstractive use
- abstraktivní využití (vody)
adv: abstractly
- abstraktně
abstractor
- dokumentátor
pl. abstracts
{HbstrEkts}
- abstrakce
v: act as
- zastupovat
act as
- vykonávat funkci
act as
- splňovat účel
act as
- působit jako
act as
- jednat jako
act as
- být činný jako
[id.] act like
- chovat se jako
act of God
- vyšší moc
act on
- zachovat se
act on
- chovat se
v: act out
- vyjádřit
v: act the fool
- jančit
v: act the goat
- jančit
v: act up
- zlobit
v: act up
- gestikulovat
act up
- pracovat chybně
act upon
- postupovat podle
adj: actable
- hratelný
[zkr.] [voj.] ACTD
- Advanced Concept Technology Demonstration
v: acted
{EktHd}
- jednal
ACTH
- adreno-kortikotropní hormon
actin
{EktHn}
- aktin
adj: acting
{EktIN}
- úřadující
acting
{EktIN}
- herecké výkony
[eko.] actinid
- aktinoid
actinide
{EktInTd}
- aktinid
actinism
- aktinismus
n: [chem.] actinium
- aktinium
[eko.] actinology
- aktinologie
actinometer
- aktinometr
[eko.] actinometry
- aktinometrie
[eko.] actinomycetes
- aktinomycety
[eko.] actinomycosis
- aktinomykóza
n: action
{EkLHn}
- úkon
n: action
{EkLHn}
- žaloba
n: action
{EkLHn}
- pře
n: action
{EkLHn}
- jednání
n: action
{EkLHn}
- chod
n: action
{EkLHn}
- zákrok
n: action
{EkLHn}
- konání
n: action
{EkLHn}
- čin
n: action
{EkLHn}
- akční
action
{EkLHn}
- děj
action
{EkLHn}
- boj
action
{EkLHn}
- opatření
action
{EkLHn}
- činnost
n: action
{EkLHn}
- akce
action radius
- akční radius
adj: actionable
{EkLHnHbHl}
- žalovatelný
adj: actionable
{EkLHnHbHl}
- trestný
n: pl. actions
{EkLHnz}
- akce
actions speak louder than words
- skutky jsou víc než slova
v: activate
{EktHvJt}
- rozhýbat
activate
{EktHvJt}
- aktivovat
adj: activated
{EktHvJtHd}
- aktivovaný
activated
{EktHvJtHd}
- aktivován
[eko.] activated carbon
- aktivní uhlí
activated carbon
- aktivovaný uhlík
[eko.] activated sludge
- aktivovaný kal
[eko.] activated sludge process
- aktivační proces
[eko.] activated sludge treatment
- aktivace (kanalizace)
v: activates
{EktHvJts}
- aktivuje
adj: activating
{EktHvJtIN}
- aktivující
activating
{EktHvJtIN}
- aktivování
n: activation
{EktHvJLHn}
- zapnutí

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit act do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "act" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž