Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz chest bylo nalezeno překladů: 38 (přesná shoda: 7, obsahující výraz: 31).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
chest
{Sest}
- prádelník
chest
{Sest}
- komora
chest
{Sest}
- truhla
n: pl. chest
{Sest}
- prsa
chest
{Sest}
- hruď
chest
{Sest}
- bedna
chest
{Sest}
- káď
adj: barrel-chested - robustní
chest of drawers - zásuvková skříň
chest of drawers - komoda
chest of drawers - prádelník
n: [jmén.] Chester
příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno {SestR}
- Chester
n: chesterfield
{SestRfi:ld}
- gauč
adj: chestnut
{SesnAt}
- kaštanový
chestnut
{SesnAt}
- kaštan
n: chestnuts
{SesnHts}
- kaštan
adj: chesty
- průduškový
adj: chesty
- prsatý
adj: chesty
- hrudní
n: [jmén.] Dorchester
{dOrSestR}
- okres v USA
horse chestnut
- koňský kaštan
n: [jmén.] Manchester
příjmení, město - Spojené státy americké, město - Velká Británie {mEnSestR}
- Manchester
n: orchestra
{OrkHstrH}
- orchestr
adj: orchestral
{OrkestrHl}
- orchestrální
n: pl. orchestras
{OrkHstrHz}
- orchestry
[hud.] orchestrate
{OrkIstrJt}
- instrumentovat
orchestrate
{OrkIstrJt}
- organizovat
adj: orchestrated
{OrkIstrJtId}
- zorganizovaný
n: orchestration
{OrkHstrJLHn}
- orchestrace
n: orchestration
{OrkHstrJLHn}
- instrumentace
orchestrator
- skladatel hudby orchestru
adj: richest
{rISHst}
- nejbohatší
n: [jmén.] Rochester
příjmení, město - Spojené státy americké {ra:SestR}
- Rochester
adj: staunchest
{stOnSHst}
- nejvěrnější
adj: staunchest
{stOnSHst}
- nejzarytější
symphony orchestra
- symfonický orchestr
n: [jmén.] Westchester
{westSehstR}
- okres v USA
n: [jmén.] Winchester
příjmení {wInSestR}
- Winchester

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit chest do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "chest" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž