Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz worker bylo nalezeno překladů: 28 (přesná shoda: 5, obsahující výraz: 23).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: worker
{wRkR}
- dělnice
n: worker
{wRkR}
- dělník
n: worker
{wRkR}
- pracovnice
n: worker
{wRkR}
- pracovník
worker
{wRkR}
- pracující
blue-collar worker - pracovník v montérkách
blue-collar worker - dělník
brainworker - duševní pracovník
caseworker
{kJswRkR}
- sociální pracovník
n: co-worker
- spolupracovník
[eko.] economic rent of a worker
- ekonomická renta dělníka
fieldworker
- výzkumník v terénu
(female) industrial worker
- dělnice
industrial worker
- dělník
ironworker
- železář
n: metalworker
{metHlwRkR}
- kovodělník
n: mineworker
- horník
n: pl. mineworkers
{mTnwRkRz}
- horníci
n: office worker
- úředník
rescue worker
- záchranář
shop floor worker
manuální
- dělník
shop floor workers
- dělnictvo
n: shop worker
- pracovník v obchodě
social worker
- sociální pracovník
steelworker
{sti:lwRkR}
- zaměstnanec ocelárny
n: woodworker
{wUdwRkR}
- zpracovatel dřeva
n: pl. workers
{wRkRz}
- dělníci
n: pl. workers
{wRkRz}
- pracovníci

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit worker do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "worker" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž