Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz akce bylo nalezeno překladů: 87 (přesná shoda: 3, obsahující výraz: 84).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
akce - action n:
{EkLHn}
akce - actions n: pl.
{EkLHnz}
akce - crackdown
{krEkdVn}
abstrakce - abstraction n:
{EbstrEkLHn}
abstrakce - abstractions n: pl.
{EbstrEkLHnz}
abstrakce - abstracts pl.
{HbstrEkts}
administrativní akce - administrative action [eko.]
akcelerace - acceleration n:
{EkselRJLHn}
akcelerátor - accelerator n:
{EkselRJtR}
akcelerátory - accelerators n: pl.
akcelerometr - accelerometer n:
{EkselRa:mHtR}
akcelerovat - accelerate v:
{EkselRJt}
akceleruje - accelerates
{EkselRJts}
akcent - accent n:
{Eksent}
akcentovat - accent v:
{Eksent}
akcentovat - accentuate v:
{HksenSu:Jt}
akcenty - accents n: pl.
{Eksents}
akceptační úvěr - acceptance credit
akceptovat - accept v:
{Eksept}
akcesorní - accessory
{EksesRi:}
atrakce - attraction n:
{HtrEkLHn}
atrakce - attractions pl.
{HtrEkLHnz}
atrakce - spectacle n:
{spektHkHl}
benefiční akce - fund-raiser
difrakce - diffraction n:
{dIfrEkLHn}
dokončení akce - follow-through
dotažení akce - follow-through
elektronový akcelerátor - electron accelerator n:
extrakce - extraction n:
{IkstrEkLHn}
fotochemická reakce - photochemical reaction n: [eko.]
frakce - faction n:
{fEkLHn}
frakce - factions pl.
{fEkLHnz}
frakce - fraction
{frEkLHn}
frakce (systému) - fraction [eko.]
{frEkLHn}
Frakce rudé armády, německá teroristická organizace - RAF n: [zkr.]
Red Army Faction {rEf}
interakce - interaction n:
{IntREkLHn}
interakce - interactions n:
{IntREkLHnz}
jaderná reakce - nuclear reaction
kladná akce - affirmative action
konspirační akce - conspiration
kontrakce - contracting n:
{ka:ntrEktIN}
kontrakce - contraction
{kHntrEkLHn}
kontrakce - contracture n:
náklady, transakce - costs, transaction [eko.]
neakceptovatelně - unacceptably adv:
{AnEkseptHbli:}
neakceptovatelný - unacceptable adj:
{AnEkseptHbHl}
nukleární reakce - nuclear reaction
obchodní transakce - deal
{di:l}
obranná akce - defensive action [eko.]
obranná reakce hostitele - defensive host reaction [eko.]
ochranná reakce rostlin - protective reaction of plants [eko.]
okupační akce - sit-in
opožděná reakce - double take
plánovaná akce - event n:
{Ivent}
politická frakce - cave n: [brit.]
{kJv}
pouťová atrakce - freak
{fri:k}
preventivní akce - pre-emption n:
propagační akce (dva za cenu jednoho) - bogof [zkr.]
(buy one, get one free)
protiakce - counteraction n:
provádět transakce - transact
{trEnzEkt}
přehnaná reakce - overreaction
{CvRri:EkLHn}
přehnané reakce - overreacting
{CvRri:EktIN}
putrefakce - putrefaction [eko.]
reakce - answer n:
{EnsR}
reakce - reaction n:
{ri:EkLHn}
reakce - reactions n: pl.
{ri:EkLHnz}
reakce - response
{rIspa:ns}
reakce - riposte n:
{rIpCst}
reakce alkalická - alkaline reaction
reakce anticipačními opatřeními - anticipatory policy response. [eko.]
reakce uživatele - talkback
{tOkbEk}
reakce, zpětné působení - reaction [eko.]
{ri:EkLHn}
redakce - newsroom
{nu:zru:m}
redakce - redaction n:
reflexivní reakce kolena - knee jerk n:
reflexivní reakce kolena - knee-jerk n:
refrakce - refraction n:
rentgenová difrakce - x-ray diffraction n: [fyz.] 6 6
rentgenová refrakce - x-ray refraction n: [fyz.] 6 6
řetězová reakce - chain reaction
satisfakce - satisfaction
{sEtHsfEkLHn}
souhrnná transakce - package deal [fin.]
odebrání dobrého zboží je spojeno s odebráním horších výrobků
trakce - traction n:
{trEkLHn}
transakce - transaction n:
{trEnzEkLHn}
transakce - transactions pl.
{trEnzEkLHnz}
transakce bez záruky - caveat emptor transactions [eko.]
vedlejší atrakce - sideshow
{sTdLC}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit akce do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "akce" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž