Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz Jan bylo nalezeno překladů: 70 (přesná shoda: 2, obsahující výraz: 68).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
Jan - Jan n: [jmén.]
příjmení, ženské křestní jméno {ZEn}
Jan - John [mužs. jméno]
{Za:n}
fajáns - faience n:
Jan Křtitel - John the Baptist
biblické
Jan Pavel II - John Paul II
Jana - Jana
{ZEnH}
Jana - Jane n:
{ZJn}
Jana - Joan
{ZCn}
jančení - bucking n:
{bAkIN}
jančit - act the fool v:
jančit - act the goat v:
Jane - Jane n: [jmén.]
příjmení, ženské křestní jméno {ZJn}
Janeiro - Janeiro n: [jmén.]
příjmení {ZHnerC}
jang - yang n:
staročínský kladný mužský princip světla {jEN}
Jang-c' tiang - Yangtze [jmén.]
řeka v Číně {jENktsi:}
Janice - Janice n: [jmén.]
příjmení, ženské křestní jméno {ZEnHs}
Janička - Jenny
{Zeni:}
Janis - Janis n: [jmén.]
příjmení, ženské křestní jméno {ZEnIs}
jankovitý - balky adj:
{bOki:}
Janos - Janos n: [jmén.]
příjmení {ZEnCs}
Janov - Genoa [zem.] n:
{ZenCH}
janovec metlatý - broom n: [bot.]
lat. Sarothamnus scoparius {bru:m}
Jansen - Jansen n: [jmén.]
příjmení {ZEnsHn}
jantar - amber n:
{EmbR}
jantaran - succinate
jantarový - amber adj:
{EmbR}
jantarový - succinic adj:
January - January n: [jmén.]
příjmení, ženské křestní jméno {ZEnju:eri:}
Janus - Janus n: [jmén.]
příjmení {ZJnHs}
jin a jang - yin and yang n:
v čínské kosmologii a filosofii dvě navzájem protikladné složky, z nichž se skládá původní substance bytí čchi
krajan - brother n:
{brADR}
krajan - compatriot n:
krajan - countryman n:
{kAntri:mHn}
krajan - homeboy n:
krajan - homie n:[slang.]
krajané - countrymen
{kAntri:mIn}
krajanka - countrywoman
notorický pijan - wino n: [amer.]
laciného vína {wi:nC}
odvíjecí stojan - unwinder
paján - paean n:
{pi:Hn}
pijan - boozer n:
{bu:zR}
pijan - drinker n:
{drINkR}
pijan - imbiber n:
pijan - toper n:
pijani - drunks
{drANks}
stojan - bay n:
{bJ}
stojan - easel
{i:zHl}
stojan - frame n:
{frJm}
stojan - rack n:
{rEk}
stojan - stand
{stEnd}
stojan - tripod n:
{trTpa:d}
stojan motocyklu - kickstand
stojan na časopisy - canterbury
{kEntRberi:}
stojan na květiny - jardiniere
stojan na noty - music stand
stojan na noviny - canterbury
{kEntRberi:}
stojan na tága - jigger n:
stojan pouličního světla - lamp-post n:
stojan pouličního světla - lamppost n:
stojánek - rack
{rEk}
stojanové svítidlo - floor lamp
stojany - racks n: pl.
{rEks}
svatojánek - lightning bug
svatojánská muška - lightning bug
svatojánský brouček - lightning bug
svatojánský chléb - carob
{kerHb}
svatojánský chléb - carob tree n: [bot.]
Trojan - Trojan n: [jmén.]
příjmení {trCZHn}
zastánce jansenismu - Jansenist
{ZEnsHnHst}
zkratka Rio de Janeiro - Janeiro
{ZHnerC}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit Jan do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "Jan" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž