Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz Jan bylo nalezeno překladů: 42 (přesná shoda: 2, obsahující výraz: 40).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: [jmén.] Jan
příjmení, ženské křestní jméno {ZEn}
- Jan
Jan
{ZEn}
- zkratka pro měsíc leden
n: [jmén.] Abidjan - hl.m. - Pobřeží Slonoviny
as slow as molasses in January - velmi pomalý
n: [jmén.] Azerbaijan
{a:zRbTZa:n}
- Ázerbájdžán
Jana
{ZEnH}
- Jana
n: jane
{ZJn}
- žena kočka
n: jane
{ZJn}
- žena buchta
n: Jane
{ZJn}
- Jana
n: [jmén.] Jane
příjmení, ženské křestní jméno {ZJn}
- Jane
n: Jane Doe
- neznámá žena
n: [jmén.] Janeiro
příjmení {ZHnerC}
- Janeiro
Janeiro
{ZHnerC}
- zkratka Rio de Janeiro
n: [female] [jmén.] Janet
{ZEnHt}
- ženské křestní jméno
(When American troops get shelled by their own side, in this case involving both the army and the navy.) JANFU
[zkr.]
- Joint Army-Navy F--- Up.
v: jangle
- drnčet
v: jangle
- drásat
v: jangled
{ZENgHld}
- chrastil
v: jangled
{ZENgHld}
- drnčel
adj: jangly
- chrastivý
n: [jmén.] Janice
příjmení, ženské křestní jméno {ZEnHs}
- Janice
n: [jmén.] Janis
příjmení, ženské křestní jméno {ZEnIs}
- Janis
adj: janitor
{ZEnHtR}
- vrátný
n: janitor
{ZEnHtR}
- domovník
janitor
{ZEnHtR}
- správce domu
adj: janitorial
{ZEnItOri:Hl}
- údržbářský
janitors
{ZEnHtRz}
- správci domů
n: [jmén.] Janos
příjmení {ZEnCs}
- Janos
n: [jmén.] Jansen
příjmení {ZEnsHn}
- Jansen
Jansenist
{ZEnsHnHst}
- zastánce jansenismu
adj: January
{ZEnju:eri:}
- lednový
n: [jmén.] January
příjmení, ženské křestní jméno {ZEnju:eri:}
- January
January
{ZEnju:eri:}
- leden
n: [jmén.] Janus
příjmení {ZJnHs}
- Janus
n: [jmén.] Ljubljana
- hl.m. - Slovinsko
n: [slang.] Mary Jane
- marihuana
n: panjandrum
- potentát
n: [jmén.] Rio de Janeiro
- město - Brazílie
adj: Trojan
{trCZHn}
- trojský
n: [jmén.] Trojan
příjmení {trCZHn}
- Trojan
Trojan horse
- Trojský kůň
Trojan War
- Trojská válka

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit Jan do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "Jan" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž