Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz frame bylo nalezeno překladů: 66 (přesná shoda: 20, obsahující výraz: 46).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: frame
{frJm}
- políčko
n: frame
{frJm}
- orámování
n: frame
{frJm}
- obraz
v: frame
{frJm}
- orámovat
v: frame
{frJm}
- zkonstruovat
n: frame
{frJm}
- stojan
n: frame
{frJm}
- stavba
n: frame
{frJm}
- krov
n: frame
{frJm}
- lešení
v: frame
{frJm}
- koncipovat
v: frame
falešně {frJm}
- obvinit
n: frame
{frJm}
- rámeček
n: frame
{frJm}
- snímek
frame
{frJm}
- obvinit falešně
frame
{frJm}
- zarámovat
frame
{frJm}
- rámec
frame
{frJm}
- rám
frame
{frJm}
- kostra
frame
{frJm}
- konstrukce
frame
{frJm}
- formulovat
n: airframe
{erfrJm}
- kostra letadla
[tech.] backbone-type frame
- centrální nosný rám
[eko.] bias, sampling frame
- zkreslení, způsob výběru vzorku
doorframe
- zárubeň
external frame pack
- krosna
v: frame in
- zarámovat
n: frame of mind
- nálada
frame of mind
- morální stav
frame up
- navléci obvinění
n: frame-up
- machinace
n: frame-up
- intrika
n: frame-up
- falešné obvinění
adj: framed
{frJmd}
- zarámovaný
framed
{frJmd}
- falešně obviněný
n: framer
{frJmR}
- tvůrce
n: framer
{frJmR}
- rámař
n: pl. frames
{frJmz}
- snímky
n: pl. frames
{frJmz}
- rámy
n: frames
{frJmz}
- rámce
n: framework
{frJmwRk}
- skelet
n: framework
{frJmwRk}
- rámec
n: framework
{frJmwRk}
- kostra
framework
{frJmwRk}
- rámová konstrukce
framework
{frJmwRk}
- nosná konstrukce
n: framework
{frJmwRk}
- struktura
n: framework
{frJmwRk}
- soustava
n: framework
{frJmwRk}
- rám
n: framework
{frJmwRk}
- konstrukce
framework agreement
- rámcová dohoda
n: pl. frameworks
- stavby
n: pl. frameworks
- soustavy
n: pl. frameworks
- kostry
freeze-frame
- políčko filmu
v: interframe
- mezirámcová
legal framework
- právní rámec
n: [it.] mainframe
{mJnfrJm}
- sálový počítač
n: [it.] mainframe computer
- mainframe
mainframes
{mJnfrJmz}
- velké počítače
n: time frame
- časový rámec
time-frame
- čas existence jevu
timeframe
{tTmfrJm}
- čas existence jevu
n: underframe
- podvozek
adj: unframed
- neorámovaný
window-frame
- okenní rám
within the framework of sth
- v rámci čeho
n: [aut.] 6 6 x-frame
- křížový rám

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit frame do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "frame" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž