Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz žeň bylo nalezeno překladů: 103 (přesná shoda: 3, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
žeň - crop
{kra:p}
žeň - harvest
{ha:rvHst}
žeň - ingathering
atraktivní např. žena - luscious
atraktivní žena - smasher n:
{smELR}
běhat za ženskými - womanize v: [hovor.]
biochemické inženýrství - biochemical engineering [eko.]
bioinženýrství - bioengineering [eko.]
{bTCenZHnIrIN}
biologické složení (systému) - biological composition [eko.]
Blažena - Beatrice
{bi:HtrHs}
blaženost - beatitude n:
blaženost - blessedness n:
blaženost - bliss n:
{blIs}
blaženost - felicity n:
{fIlIsHti:}
blažený - beatific adj:
blažený - blissful adj:
{blIsfHl}
blažený - halcyon adj:
{hElsi:Hn}
Blíženci - Gemini n: [astro.]
třetí znamení zvěrokruhu {ZemHnT}
blížení - approach n:
{HprCS}
blížení se k dokonalosti - perfectibility
budoucí ženich - fiance
{fi:a:nsJ}
byl složen - consisted
{kHnsIstHd}
bylo založeno - was found v:
město
být obsažen - inhere v:
být poražen - lose out
být založen - consist
{kHnsIst}
být zaražený - be taken aback
být zasažen elektrickým paralyzérem - be tased v:
být zatížen - encumbered adj:
např. být zatížen dluhy {enkAmbRd}
cudná žena - vestal n:
{vestHl}
časové rozvržení - timetabling n:
daň srážená ze mzdy - withholding tax
daňové zatížení - tax burden
divoká lstivá žena - vixen n:
{vIksIn}
dlužen - owing n:
{CIN}
dlužení - owing n:
{CIN}
doba zdržení (hydrosystém) - detention period [eko.]
doba zdržení (hydrosystém) - residence time [eko.]
doba zdržení (hydrosystém) - retention period [eko.]
dobře navržený - well-designed adj:
dobře uvážený - well-advised adj:
dodržení - compliance n:
{kHmplTHns}
dohlížení - inspecting n:
{InspektIN}
dohlížení - policing n:
{pHli:sIN}
doložení příkladem - exemplification
doložení příkladem - instantiation n:
doložený - attested adj:
{HtestId}
doložený - documented adj:
{da:kjHmentHd}
doložený - exemplified adj:
{IgzemplHfTd}
doložený - substantiated adj:
{sHbstEnLi:JtId}
dosažení - achievement n:
{HSi:vmHnt}
dosažení - achieving n:
{HSi:vIN}
dosažení - acquirement n:
dosažení - attainment
{HtJnmHnt}
dosažení - obtainment n:
dosažený - achieved adj:
{HSi:vd}
dosažený - attained adj:
{HtJnd}
dosažený - reached adj:
{ri:St}
dotažení akce - follow-through
dovážení - importation n:
{ImpOrtJLHn}
dovážený - imported adj:
{ImpOrtId}
držen - held (passive participle)
{held}
držení - carriage v:
of head - hlavy, of body - těla apod. {kErIZ}
držení - hold n:
{hCld}
držení - holding n:
{hCldIN}
držení - keeping n:
{ki:pIN}
držení - occupancy n:
{a:kjHpHnsi:}
držení - possession n:
{pHzeLHn}
držení - tenure n:
{tenjR}
držení těla - attitude
{EtHtu:d}
držený - adhered adj:
{EdhIrd}
držený - held adj:
{held}
držený - kept adj:
{kept}
držený shora - overhand n:
džentlmen - gent n:
{Zent}
džentlmen - gentleman n:
{ZentHlmHn}
džentlmeni - gentlemen
{ZentHlmIn}
džentlmensky - gentlemanly adv:
{ZentHlmHnli:}
ekoinženýrství - ecoengineering [eko.]
elektroinženýr - electrical engineer
elektroinženýr - electronic engineer [tech.]
elektroinženýrství - electrical engineering [tech.]
emancipovaná žena - bluestocking n:
Evžen - Eugene n: [mužs. jméno]
{ju:Zi:n}
fázové složení (systému) - phase composition [eko.]
frakční složení (systému) - fraction composition [eko.]
genetické inženýrství - genetic engineering
hadí žena - contortionist n:
{kHntOrLHnHst}
hemžení - swarming n:
{swOrmIN}
historicky nedoložený - unhistorical
hladina hospodářského nadržení - economic storage level [eko.]
hladina maximálního nadržení - maximum storage level [eko.]
hladina normálního nadržení - normal storage level [eko.]
hladina stálého nadržení - constant storage level [eko.]
hlavní stěžeň - mainmast n: [lod.]
hlavní stěžeň - topmast
hubatá žena - fishwife n:
hubatá žena - harridan n:
hydraulické zatížení (nádrže) - hydraulic load [eko.]
hydraulické zatížení (nádrže) - hydraulic loading [eko.]
chemické složení - chemistry
{kemHstri:}
chemické složení (systému) - chemical composition [eko.]
chovat se poníženě - kowtow

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit žeň do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "žeň" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž