Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz crop bylo nalezeno překladů: 61 (přesná shoda: 9, obsahující výraz: 52).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
v: crop
{kra:p}
- sklidit
n: crop
{kra:p}
- plodina
v: crop
{kra:p}
- oříznout
v: crop
{kra:p}
- ořezat
v: crop
{kra:p}
- osekat
crop
{kra:p}
- žeň
v: crop
{kra:p}
- odřezávat
crop
{kra:p}
- úroda
crop
{kra:p}
- sklizeň
acrophobia - strach z velkých výšek
n: acropolis
{Hkra:pHlHs}
- akropole
[eko.] allocation of crops
- alokace plodin
cash crop
- tržní plodina
close-cropped
- nákrátko ostříhaný
n: cover crop
- krycí plodina
n: cream of the crop
- smetánka
cream of the crop
- jen ti nejlepší
v: crop out
- vyčnívat
crop out
- vycházet na povrch
v: crop up
- vynořit se
crop up
- proniknout na povrch
crop year
- rok sklizně
n: crop-dusting
- letecké práškování
adj: cropped
{kra:pt}
- zkrácený
n: cropper
{kra:pR}
- odřezávač
n: cropping
{kra:pIN}
- sklízení
n: cropping
{kra:pIN}
- přestřihování
n: cropping
{kra:pIN}
- odřezávání
n: crops
{kra:ps}
- výnos
n: pl. crops
{kra:ps}
- plodiny
crops
{kra:ps}
- sklizně
energy crops
- energetické plodiny
med. macrophage
buňka imunitního systému {mEkrCfJZ}
- makrofág
[eko.] macrophyte
- makrofyt
n: micropaleontology
{mTkrCpJli:Hnta:lHZi:}
- mikropaleontologie
n: microphone
{mTkrHfCn}
- mikrofon
n: pl. microphones
{mTkrCfCnz}
- mikrofony
n: microphotometer
- mikrofotometr
[eko.] micropollution
- mikroznečištění
n: microprocedure
- mikroprocedura
n: pl. microprocedures
- mikroprocedury
n: microprocessing
- mikrozpracování
n: microprocessor
{mTkrCpra:sesR}
- mikroprocesor
n: pl. microprocessors
{mTkrCpra:sesRz}
- mikroprocesory
n: microprogram
- mikroprogram
adj: microprogrammable
- mikroprogramovatelný
adj: microprogrammed
- mikroprogramovaný
n: microprogrammer
- mikroprogramátor
n: microprogramming
- mikroprogramování
n: pl. microprograms
- mikroprogramy
[eko.] multiple cropping
- vícenásobná sklizeň
n: necrophilia
- nekrofilie
n: necrophiliac
- nekrofil
n: necrophilism
- nekrofilie
n: necrophobia
- nekrofobie
necropolis
{nHkra:pHlHs}
- pohřebiště
n: necropsy
- nekropsie
n: [geol.] outcrop
- výchoz
n: outcrop
přeneseně
- nečekaný výskyt
[amer.] sharecropper
- pachtýř odvádějící nájemné v naturáliích
n: winter crop
- ozim

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit crop do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "crop" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž