Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz that bylo nalezeno překladů: 79 (přesná shoda: 21, obsahující výraz: 58).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
that
{DEt}
- býk
that
{DEt}
- tamten
that
{DEt}
- ten
that
{DEt}
- že
that
{DEt}
- jenž
(f acc) that
{DEt}
- tu
(f ins) that
{DEt}
- tou
(f sg/n pl lit) that
{DEt}
- ona
(f sg/n pl) that
{DEt}
- ta
(m/n dat) that
{DEt}
- tomu
(m/n gen/ma acc) that
{DEt}
- onoho
(m/n gen/ma acc) that
{DEt}
- toho
(m/n ins) that
{DEt}
- tím
(m/n loc) that
{DEt}
- tom
(n literary) that
{DEt}
- ono
(n) that
{DEt}
- to
(various cases) that
{DEt}
-
that
{DEt}
- aby
that
{DEt}
- tamhleten
adj: that
{DEt}
- který
n: that
{DEt}
- tak
A guy like me don't need that sort of think. - Chlapík jako já nemá důvod takhle uvažovat.
all that jazz - všechny další podobné věci
all's well that ends well - konec dobrý všechno dobré
and that's that - tak to bude!
at that - nadto
at that time - tehdy
be that as it may - ať je tomu jakkoli
before that - předtím
bite the hand that feeds you - zle se odvděčit za pomoc
buy that - věřit něčemu
catch me doing that - uvidíš mě dělat ...
cotton to that - věřit něčemu
cross that bridge when I come to it - udělat rozhodnutí ve správný čas
despite the fact that - přestože
except that - jenže
except that - jenomže
in order that we - abychom
in spite of the fact that - přestože
in that case - tedy
in view of the fact that - vzhledem k tomu že
(after neg.) is that not so? - že ne
is that not so? - že jo?
is that not so? - že ano?
[bio.] nuthatch
pták
- brhlík
on the grounds that
- s tím že
on top of (that)
- kromě toho
only at that time
- teprve
saying that
- s tím že
conj: so that
uvozuje účinkové vedl. věty
- takže
conj: so that
uvozuje účelové vedl. věty
- aby
st./sb. that is to be
- budoucí
that a boy
- dobrá práce!
that a girl
- dobrá práce!
adj: that are
- které
that is
- to je
that is
- to jest
that is
- totiž
that is to say
- totiž
that is to say
- to je co říct
that one
- tamto
that over there
- tamten
that over there
- tamhleten
that time
- tenkrát
that way
- tudy
that way
- tamtudy
that's all now
- basta
thatch
{QES}
- došek
thatch
{QES}
- kštice
adj: thatched
{QESt}
- doškový
n: thatcher
{QESR}
- pokrývač
that´s why
- proto
the fact that
- to že
this and that
- leccos
to that end
- k tomu účelu
to the extent that
- do té míry, že
[kniž.] what is that to you?
- co je vám do toho?
n: [chem.] 6 6 xanthate
- xantogenan
n: [chem.] 5 6 xanthate
- xantogenát

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit that do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "that" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž