Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz tak bylo nalezeno překladů: 105 (přesná shoda: 5, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
tak - sic
{sIk}
tak - so
{sC}
tak - such n:
{sAS}
tak - that n:
{DEt}
tak - thus n:
{DAs}
a tak dál - and so on
a tak dále - and stuff
a tak dále - et cetera lat:
a tak dále - etc. [zkr.] (lat.)
et cetera
a také - as well as
asi tak - thereabouts
{DerHbVts}
tak či onak - for better or worse
ataktický - atactic adj:
ataktický - ataxic adj:
beztak - anyway adv:
{eni:wJ}
beztaktnost - tactlessness n:
brodivý pták - wader n:
brodivý pták - wading bird n: [zoo.]
být jakž takž přijatelný - get by v:
být v kontaktu - keep in touch
cesťák - bagman n:
{bEgmHn}
čtvrťák - quarter n:
{kwOrtR}
dostat se z něčeho jen tak tak - a close call v: [slang.]
drasťák - shocker n:
{La:kR}
drasťák (film, zápas) - nail-biter n: [slang.]
dravý pták - bird of prey
druh hmyzožravého ptáka - phoebe n:
{fi:bi:}
druh hmyzožravého ptáka - vireo n:
druh mořského ptáka - murre
druh mořského ptáka - puffin n:
druh pobřežního ptáka - sandpiper n:
druh ptáka - bullfinch n:
druh ptáka - cassowary n:
{kEsHweri:}
druh ptáka - corncrake n:
druh ptáka - flycatcher n:
{flTkESR}
druh ptáka - moorhen n:
druh ptáka - oystercatcher n:
druh ptáka - redbreast n:
druh ptáka - shearwater n:
druh ptáka - skimmer n:
druh vodního ptáka - avocet
{EvHset}
druh vodního ptáka - coot n: [zoo.]
{ku:t}
druh vodního ptáka - widgeon n:
druh vodního ptáka - wigeon n:
druh zpěvného ptáka - pipit n:
dvoutaktní - two-stroke adj:
dvoutaktní - twostroke adj:
feťák - drug addict
feťák - junkie
{ZANki:}
feťák - junky n:
{ZANki:}
firemní taktika - policy n:
{pa:lHsi:}
hetakomba - hecatomb
hnízdiště ptáků - rookery
chechták - smiley n:
počeštěný výraz pro "smajlík" {smTli:}
Chlapík jako já nemá důvod takhle uvažovat. - A guy like me don't need that sort of think.
i tak - even so
If I'm Not Mistaken - IINM [zkr.]
intaktní - intact
{IntEkt}
taky - so do I
jaký otek, takový syn - like father like son [fráz.]
Je to zatraceně těžká práce bejt tak dobrej. - It's hard god damn work being this good. [fráz.]
kataklyzma - cataclysm
{kEtHklIsHm}
kataklyzmatický - cataclysmal adj:
kataklyzmatický - cataclysmic adj:
{kEtHklIzmIk}
katakomby - catacomb
katakomby - catacombs
{kEtHkCmz}
kazeťák - cassette player
kdyby tak - I wish
+ ind. prét. (I wish I were - kdybych tak byl)
kdyby tak - if only
+ ind. prét. (if only I were - kdybych tak byl)
klec na ptáky - birdcage
kontakt - contact n:
{ka:ntEkt}
kontakt - contact element n:
kontakt - touch n:
{tAS}
kontakt relé - x-contact n: [el.] 6 6
spínající v kombinaci nejdříve
kontaktní - contact adj:
{ka:ntEkt}
kontaktní aerobní stabilizace kalu - contact aerobic sludge stabilization [eko.]
kontaktní čočka - contact lens
kontaktní čočky - contact lenses n: pl.
kontaktní filtr - contact filter [eko.]
kontaktní herbicid - contact herbicide [eko.]
kontaktní insekticid - contact insecticide [eko.]
kontaktní nádrž - contact chamber [eko.]
kontaktní poměr (kanalizace) - contact ratio [eko.]
kontaktní pramen - contact spring [eko.]
kontaktní zóna (voda) - contact layer [eko.]
kontaktní zóna (voda) - contact zone [eko.]
kontaktování - contacting n:
{ka:ntEktIN}
kontaktovaný - contacted adj:
{ka:ntEktId}
kontaktovat - contact v:
{ka:ntEkt}
kontaktující - contacting adj:
{ka:ntEktIN}
kontaktujte - contact
{ka:ntEkt}
kontaktujte nás - contact us
kontakty - contacts n: pl.
{ka:ntEkts}
koupací miska pro ptáky - birdbath
křídlo ptáka - pinion n:
{pInjHn}
květák - cauliflower
{ka:lHflVR}
leták - flier [amer.]
{flTR}
leták - flyer n:
{flTR}
leták - flysheet n:
leták - handbill n:
leták - leaflet n:
{li:flHt}
leták - newsletter
{nu:zletR}
leták - pamphlet n:
{pEmflHt}
letáky - leaflets n: pl.
{li:flHts}
letáky - newsletters pl.
{nu:zletRz}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit tak do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "tak" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž