Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz test bylo nalezeno překladů: 108 (přesná shoda: 8, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
test
{test}
- test
test
{test}
- vyzkoušet
test
{test}
- zkoušet
test
{test}
- odzkoušet
v: test
{test}
- otestovat
test
{test}
- prověřit
v: test
{test}
- testovat
n: test
{test}
- zkouška
aboveground nuclear testing - nadzemní nukleární testování
n: abrasion test - zkouška na otěr
acid test - test kyselosti
adj: acutest - nejostřejší
adj: aptest - nejtrefnější
aptitude test - test způsobilosti
aptitude test - test vhodnosti
at the latest - nejpozději
at the very latest - nejpozději
v: atest - atestovat
v: attest
{Htest}
- osvědčit
n: attest
{Htest}
- osvědčení
v: attest
{Htest}
- nasvědčovat
attest
{Htest}
- atest
n: attestation
- ověření
n: attestation
- atestace
attestation
- osvědčení
adj: attested
{HtestId}
- ověřený
adj: attested
{HtestId}
- doložený
adj: attested
{HtestId}
- atestovaný
[eko.] biological test
- biotest (hydrobiologie)
[eko.] biological test
- biologický test (hydrobiologie)
[eko.] biological test
- biologický test
[eko.] biotest
- biotest (hydrobiologie)
blood test
- krevní zkouška
adj: bluntest
{blAntHst}
- nejtupější
adj: brightest
{brTtHst}
- nejjasnější
[eko.] coagulation jar test
- koagulační zkouška
n: contest
{kHntest}
- zápas
n: contest
{kHntest}
- utkání
v: contest
{kHntest}
- soutěžit
contest
{kHntest}
- volební boj
contest
{kHntest}
- soutěž
adj: contestable
{kHntestHbHl}
- napadnutelný
n: contestant
{kHntestHnt}
- závodník
adj: contestant
{kHntestHnt}
- soutěžící
n: pl. contestants
{kHntestHnts}
- závodníci
adj: contestants
{kHntestHnts}
- soutěžící
n: contestation
- kontroverze
v: contested
{kHntestHd}
- soutěžil
n: contests
{kHntests}
- soutěže
n: pl. contests
{kHntests}
- zápasy
adj: cutest
- nejroztomilejší
[eko.] cytochromoxidase test
- cytochromoxidázový test (mikrobiologie)
detest
{dItest}
- nenávidět
v: detest
{dItest}
- velmi nenávidět
adj: detestable
- odporný
adv: detestably
- ohavně
n: detestation
- nenávist
adj: detested
{dItestId}
- opovrhovaný
n: [psych.] 6 6 ex-o-test
odpovědi se zaznamenávají x (křížkem) nebo o (kroužkem)
- test ano-ne
adj: faintest
{fJntHst}
- nejmenší
adj: fastest
{fEstHst}
- nejrychlejší
adj: fattest
{fEtHst}
- nejtučnější
adj: fattest
{fEtHst}
- nejtlustší
field test
- vyzkoušet v terénu
n: field test
- praktická zkouška
field test
- zkušební provoz
field test
- vyzkoušení v poli
field-test
- vyzkoušet v terénu
adj: fittest
{fItHst}
- nejvhodnější
adj: fleetest
- nejrychlejší
gastrointestinal
{gEstrCIntestHnHl}
- gastrointestinální
gastrointestinal
{gEstrCIntestHnHl}
- trávicí
greatest
{grJtHst}
- největší
adj: hottest
{ha:tHst}
- nejteplejší
hottest
{ha:tHst}
- nejvíce horký
n: incontestability
- nepopíratelnost
adj: incontestable
- nepopiratelný
adv: incontestably
- nesporně
adv: incontestably
- nepopíratelně
[eko.] indication test bore hole
- indikační vrt
intestacy
- úmrtí bez závěti
intestate
- bez závěti
intestinal
{IntestHnHl}
- střevní
[eko.] intestinal insecticide
- požerový insekticid
n: [med.] intestine
{IntestHn}
- střevo
n: intestines
{IntestHnz}
- střeva
large intestine
- tlusté střevo
latest
{lJtHst}
- nejposlednější
adj: latest
např. zprávy {lJtHst}
- nejnovější
latest
{lJtHst}
- poslední
adj: lightest
{lTtHst}
- nejsvětlejší
lightest
{lTtHst}
- nejlehčí
means-tested
- zkoumání finanční situace
adj: minutest
- nejmenší
adj: minutest
- nejpřesnější
adj: minutest
- nejdrobnější
neatest
{ni:tHst}
- nejkrásnější
New Testament
- Nový zákon
n: [jmén.] Old Testament
část Bible
- Starý zákon
[eko.] organoleptic test
- organoleptická zkouška
[eko.] Pareto improvement test
- Parentův test zlepšení
n: paternity test
- test otcovství
n: personality test
- test osobnosti
[eko.] pesticide evaluation test object
- testovací objekt k hodnocení pesticidu
[eko.] plant test assortment
- testovací sortiment rostlin
[eko.] plant test complex
- testovací soubor rostlin
adj: pleasantest
- nejmilejší
adj: pleasantest
- nejpříjemnější

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit test do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "test" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž