Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz test bylo nalezeno překladů: 101 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
test - test
{test}
Active Imaging Testbed - AIT [zkr.] [voj.]
atest - attest
{Htest}
atestace - attestation n:
atestovaný - attested adj:
{HtestId}
atestovat - atest v:
Automatic Test System - ATS [zkr.] [voj.]
bez štěstí - luckless
{lAklHs}
biologický test - biological test [eko.]
biologický test (hydrobiologie) - biological test [eko.]
biotest - bioassay [eko.]
biotest (hydrobiologie) - bioassay [eko.]
biotest (hydrobiologie) - biological test [eko.]
biotest (hydrobiologie) - biotest [eko.]
Built-in-Self-Test - BIST [zkr.] [voj.]
Comprehensive Test Ban Treaty - CTBT [zkr.] [voj.]
cytochromoxidázový test (mikrobiologie) - cytochromoxidase test [eko.]
člen evangelické prostestantské sekty - mennonite n:
{menHnTt}
členové evangelické prostestantské sekty - mennonites n: pl.
{menHnTts}
Development, Test, and Evaluation - DT&E [zkr.] [voj.]
dozor při testu - invigilator
druh pracovního protestu - work to rule n:
druh pracovního protestu - work-to-rule
druh protestanství - Anglicanism n:
druh protestantství - evangelicalism n:
druh těstovin - lasagne
energický protest - counterblast
Foreign Comparative Test - FCT [zkr.] [voj.]
gastrointestinální - gastrointestinal
{gEstrCIntestHnHl}
Goo Goo Cluster (cause zits & intestinal blockage) - GGC [zkr.]
High Energy Laser Test Facility - HELSTF [zkr.] [voj.]
hodně štěstí - a lucky break
I Am Repeating This Parrot-Fashion Without The Slightest Idea Of What It Means. - IARTPFWTSIOWIM [zkr.]
imunologický test - immunoassay
Isothermal Corrosion Oxidation Test - ICOT [zkr.] [voj.]
Jet Fuel Thermal Oxidation Tester - JFTOT [zkr.] [voj.]
křehké těsto - puff pastry n:
lehce zvládnout, s něčím si hladce poradit, snadno projít (testem, pohovorem,...) - sail through adv: [fráz.] [hovor.]
lístkové těsto - pastry
{pJstri:}
lístkové těsto - puff pastry n:
listové těsto - phyllo pastry
viz wikipedia
mající štěstí - fortunate
{fOrSHnHt}
měl jsi štěstí - bully for you
More Electric Test Vehicle - MTV [zkr.] [voj.]
nadzemní nukleární testování - aboveground nuclear testing
naneštěstí - unfortunately
{HnfOrSHnHtli:}
naštěstí - fortunately
{fOrSHnHtli:}
naštěstí - luckily adv:
{lAkHli:}
Navigational Test and Evaluation Laboratory - NavTEL [zkr.] [voj.]
Near Isothermal Flowing Test Rig - NIFTR [zkr.] [voj.]
nemající štěstí - out of luck
neštěstí - accident
{EksHdHnt}
neštěstí - adversity n:
{EdvRsIti:}
neštěstí - affliction n:
{HflIkLHn}
neštěstí - disaster
{dIzEstR}
neštěstí - fatalities pl.
{fHtElHti:z}
neštěstí - fatality
{fHtElHti:}
neštěstí - misadventure
neštěstí - misery
{mIzRi:}
neštěstí - misfortune n:
{mIsfOrSHn}
neštěstí - misfortunes n: pl.
{mIsfOrSHnz}
neštěstí - mishap n:
{mIshEp}
neštěstí - trainwreck n: [hovor.]
neštěstí - unhappiness n:
{HnhEpi:nIs}
netestovaný - untest
Operational Test and Evaluation - OT&E [zkr.] [voj.]
otestovat - test v:
{test}
Parentův test zlepšení - Pareto improvement test [eko.]
projít testem - pass out
protest - objection n:
{HbZekLHn}
protest - outcry n:
{VtkrT}
protest - protestation n:
protest - remonstrance n:
protest - remonstration n:
protest zaměstnanců - job action
protestanti - protestants n:
{pra:tHstHnts}
protestantský - protestant adj:
{pra:tHstHnt}
protestantství - protestantism n:
{pra:tHstHntIzHm}
protestní pomalá práce - go-slow
protestoval - protested v:
{prHtestHd}
protestoval - remonstrated v:
protestování - objecting n:
{HbZektIN}
protestování - objection
{HbZekLHn}
protestování - protesting n:
{prHtestIN}
protestovat - protest
{prCtest}
protestovat - remonstrate v:
protestující - protester
{prCtestR}
protestující - protesting adj:
{prHtestIN}
protestující - protestor adj:
protesty - protests n: pl.
{prCtests}
Research, Development, Test, and Evaluation - RDT&E [zkr.] [voj.]
samotestování, autodiagnostika - self-test n:
Technika
schopnost být testován - testability
srovnávací testy - benchmarks
{benSma:rks}
štěstí - cess
štěstí - fortune
{fOrSHn}
štěstí - good luck
štěstí - happiness n:
{hEpi:nHs}
štěstí - luck
{lAk}
štěstí ve frázích - cess
tehotenský test - rabbit test n: [slang.]
říká se, že králík, kterému byla vstříknuta moč těhotné ženy umře. Když žena není těhotná králík neumře :)

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit test do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "test" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž