Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz poslední bylo nalezeno překladů: 30 (přesná shoda: 5, obsahující výraz: 25).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
poslední - final
{fTnHl}
poslední - last
{lEst}
poslední - latest
{lJtHst}
poslední - ultima
{AltImH}
poslední - ultimate
{AltHmHt}
den posledního soudu - doomsday
{du:mzdJ}
do poslední kapky - Kit and Kaboodle [slang.]
do posledního detailu - word-perfect adv:
na poslední chvíli - last minute
na poslední chvíli - last-minute
neposlední - not least
podle poslední módy - a la mode
poslední bitva - Armageddon n:
Rev. 16:16 {a:rmHgedHn}
poslední bod zápasu - match point
poslední dobou - lately
{lJtli:}
poslední dobou - recently
{ri:sHntli:}
poslední instance - last resort
poslední kapka - final straw [id.]
při níž člověk ztratí trpělivost
poslední možnost - fallback n: [it.]
{fOlbEk}
poslední slovo - final n:
{fTnHl}
poslední soud - doom
{du:m}
poslední soud - retribution
{retrHbju:LHn}
poslední termín - deadline
{dedlTn}
poslední úder - finisher
{fInILR}
poslední vůle - testament n:
{testHmHnt}
předposlední - penultimate adj:
v neposlední řadě - last but not least
v poslední době - lately
{lJtli:}
v poslední době - recently
{ri:sHntli:}
věřitel poslední instance - lender of the last resort

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit poslední do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "poslední" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž