Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz bič bylo nalezeno překladů: 97 (přesná shoda: 3, obsahující výraz: 94).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
bič - lash
{lEL}
bič - scourge
{skRZ}
bič - whip n:
{wIp}
babička - grandma n:
{grEma:}
babička - grandmother
{grEndmADR}
babička - grannie n:
babička - granny n:
{grEni:}
babičkovský - grandmotherly adj:
{grEndmADRli:}
babičky - grandmothers n: pl.
{grEndmADRz}
bez chybičky - immaculate adj:
{ImEkju:lIts}
bič na koně - horsewhip
biče - whips n: pl.
{wIps}
bičík - flagellum n:
{flHZelHm}
bičíkovec - monad n:
{mCnEd}
bičíky - flagella
{flHZelH}
bičoval - flogged v:
bičoval - lashed
{lELt}
bičování - flagellation
bičování - lashing n:
{lELIN}
bičování - slashing n:
{slELIN}
bičování - whipping n:
{wIpIN}
bičovaný - whipped adj:
{wIpt}
bičovat - flagellate v:
bičovat - flog v:
bičovat - lash v:
{lEL}
bičovat - slash v:
{slEL}
bičovat - whip v:
{wIp}
bičuje - lashes v:
{lELIz}
bičuje - slashes v:
{slELIz}
bičuje - whips v:
{wIps}
biskupský chlebíček - fruitcake
{fru:tkJk}
desetislabič - decasyllabic adj:
druh biče - rawhide
{rOhTd}
dvouslabičné slovo - disyllable
dvouslabič - disyllabic adj:
elektrický spotřebič - electric appliance
elektronový násobič - electron multiplier n:
fotonásobič - photomultiplier n:
hlubič - sinker n:
{sINkR}
holubička - buttercup n:
{bAtRkAp}
hřebíček - brad n:
{brEd}
hřebíček - clove
hřebíček - cloves n:
koření {klCvz}
hřebíček - intensely adv:
{Intensli:}
hřebíček - tack n:
{tEk}
hubička - kiss n:
{kIs}
hubička - nozzle n:
{na:zHl}
inhibič - inhibiting adj:
{InhIbHtIN}
inhibič - inhibitory adj:
{InhIbHtOri:}
jednoslabičné slovo - monosyllable
jezdecký bič - quirt
jezdecký bič - whip n:
{wIp}
koření hřebíček - clove
krabička - box n:
{ba:ks}
krabička na tabletky - pillbox n:
krabička na tablety - pillbox n:
krabička plochých zápalek - matchbook
{mESbUk}
krabička s čajem - caddy
{kEdi:}
krabička zápalek - matchbox
{mESba:ks}
krabičky zápalek - matchboxes
lesbička - dyke n: [slang.]
{dTk}
lesbička - lesbian n:
{lezbi:Hn}
lesbičky - lesbians n: pl.
{lezbi:Hnz}
lesbičky - lezzies n: pl. [slang.]
mnohoslabič - polysyllabic adj:
obložený chlebíček - open sandwich n:
obložený chlebíček - sandwich
{sEndwIS}
osmislabič - octosyllabic adj:
osmislabič - octosyllable adj:
osoba mučící bičováním - flogger
pětislabič - pentasyllabic adj:
poslat hubičku - blow a kiss
prababička - great grandmother n:
prababička - great-grandmother n:
prásknutí bičem - whiplash n:
{wIplEL}
prohibič - prohibitively adv:
{prChIbHtIvli:}
prohibič - dry adj:
{drT}
prohibič - prohibitory adj:
{prChIbHtOri:}
provaz na výrobu biče - whipcord n:
připomínající bič - whippy
seřezat např. bičem - belabour
slabič - syllabic adj:
{sHlEbIk}
slabič - syllabled adj:
spotřebič - appliance
{HplTHns}
spotřebiče - appliances
{HplTHnsHz}
trademark plastové krabičky na jídlo - tupperware n:
{tApRwer}
trubička - pipe n:
{pTp}
trubička - tube n:
{tu:b}
trubička - tubule n:
{tu:bju:l}
trubičková výztuž (srdeční tepny) - stent n:
[med.] {stent}
vybičovat - lash v:
{lEL}
vybičovat - whip up v:
vyskakující klaun v krabičce - jack-in-the-box n:
zbičoval - scourged v:
zbičovat - flagellate v:
zbičovat - scourge
{skRZ}
zbičovat - whip v:
{wIp}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit bič do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "bič" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž