Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz plea bylo nalezeno překladů: 95 (přesná shoda: 9, obsahující výraz: 86).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: plea
{pli:}
- záminka
n: plea
{pli:}
- námitka
n: plea
{pli:}
- odpověď obžalovaného
n: plea
{pli:}
- obrana soudní
n: plea
{pli:}
- obhajoba u soudu
n: plea
{pli:}
- sdělení
n: plea
{pli:}
- omluva
n: plea
{pli:}
- prosba úpěnlivá
n: plea
{pli:}
- žádost naléhavá
be pleasing - líbit se
n: counterplea - námitky
v: displease
{dIspli:z}
- podráždit
v: displease
{dIspli:z}
- netěšit
displease
{dIspli:z}
- nepotěšit
v: displeased
{dIspli:zd}
- nespokojen
displeasing
- popuzující
n: displeasure
{dIspleGR}
- nespokojenost
n: displeasure
{dIspleGR}
- nelibost
feel pleasure
- zaradovat se
[fráz.] I am lost and have no clothes, passport or money please help
- Ztratil jsem se a nemám oblečení, pas ani peníze. Prosím pomožte mi!
plea is not available
- námitka se nepřipouští
plead
{pli:d}
- věc
v: plead
{pli:d}
- přiznat
v: [neprav.] plead
{pli:d}
- plead/pleaded/pleaded
v: [neprav.] plead
{pli:d}
- plead/pled/pled
v: plead
{pli:d}
- prosit
v: plead
{pli:d}
- žádat
v: plead
{pli:d}
- přiznat se
v: plead
{pli:d}
- omlouvat se
v: plead
{pli:d}
- hájit
v: plead
{pli:d}
- vymlouvat se
v: plead
{pli:d}
- obhajovat
v: plead
{pli:d}
- soudit se
v: plead
{pli:d}
- hájit se
v: [neprav.] pleaded
{pli:dHd}
- plead/pleaded/pleaded
v: pleaded
{pli:dHd}
- doznal
v: pleaded
{pli:dHd}
- prosil
v: pleaded
{pli:dHd}
- přiznal
n: pleader
- obhájce
adj: pleading
{pli:dIN}
- naléhavý
adj: pleading
{pli:dIN}
- prosebný
adj: pleading
{pli:dIN}
- úpěnlivý
adv: pleadingly
- úpěnlivě
v: pleas
{pli:z}
- obhajuje
n: pleas
{pli:z}
- žádosti
n: pleasance
- potěšení
adj: pleasant
{plezHnt}
- příjemný
adj: pleasant
{plezHnt}
- sympatický
adj: pleasant
{plezHnt}
- pěkný
adj: pleasant
{plezHnt}
- milý
adj: pleasanter
- příjemnější
adj: pleasanter
- přívětivější
adj: pleasantest
- nejmilejší
adj: pleasantest
- nejpříjemnější
adv: pleasantly
{plezHntli:}
- mile
adv: pleasantly
{plezHntli:}
- pěkně
adv: pleasantly
{plezHntli:}
- příjemně
n: pleasantness
- příjemnost
n: pl. pleasantries
{plezHntri:z}
- poklony
n: pleasantry
- legrácka
n: pleasantry
- vtip
n: pleasantry
- žert
v: please
{pli:z}
- líbit se
v: please
{pli:z}
- potěšit
please
{pli:z}
- prosím
v: please
{pli:z}
- těšit
please
{pli:z}
- prosím tě
please
{pli:z}
- prosím vás
please leave blank
- nevyplňujte prosím
n: please select
PSČ
- poštovní směrovací číslo
[zkr.] please turn over
prosím, otočte na další stranu
- prosím otočte na další stranu
adj: pleased
{pli:zd}
- potěšený
adj: pleased
{pli:zd}
- spokojený
pleased to meet you
- těší mě
pleases
{pli:zIz}
- prosí
pleases
{pli:zIz}
- těší
pleases me
- zlíbí se mi
adj: pleasing
{pli:zIN}
- milý
adj: pleasing
{pli:zIN}
- příjemný
adv: pleasingly
{pli:zINli:}
- příjemně
adj: pleasurable
{pleGRHbHl}
- příjemný
adv: pleasurably
- příjemně
n: pleasure
{pleGR}
- rozkoš
n: pleasure
{pleGR}
- potěšení
n: pleasure
{pleGR}
- radost
n: pleasure
{pleGR}
- požitek
n: pl. pleasures
{pleGRz}
- potěšení
n: pl. pleasures
{pleGRz}
- radosti
v: pleat
- plisovat
n: pleat
- záhyb
unpleasant
{HnplezHnt}
- nepříjemný
adv: unpleasantly
{HnplezHntli:}
- nepříjemně
adv: unpleasantly
{HnplezHntli:}
- protivně
n: unpleasantness
{HnplezHntnHs}
- nepříjemnost
n: unpleasantness
{HnplezHntnHs}
- protivnost

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit plea do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "plea" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž