Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz net bylo nalezeno překladů: 105 (přesná shoda: 5, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
net
{net}
- síťovina
n: net
{net}
- síť
net
{net}
- síťka
net
{net}
- čistý
n: [sport.] net
{net}
- net
[fráz.] a bee in her bonnet - neodbytná, vtíravá myšlenka
[fráz.] a bee in her bonnet - podivín
adj: abiogenetic - abiogenetický
[zkr.] [voj.] ACCINTNET - ACC Intelligence Network
n: [jmén.] Annette
příjmení, ženské křestní jméno {Hnet}
- Annette
adj: antiferromagnetic
- antiferomagnetický
n: antiferromagnetism
- antiferomagnetismus
adj: antimagnetic
- nezmagnetovatelný
adj: antimagnetic
- antimagnetický
n: [female] [jmén.] Antoinette
{EntwHnet}
- ženské křestní jméno
ARPANET
předchůdce Internetu {a:rpHnet}
- ARPANET
n: [jmén.] Barnet
příjmení {ba:rnIt}
- Barnet
n: [jmén.] Barnett
příjmení {ba:rnet}
- Barnett
n: baronet
{berHnHt}
- baronet
n: baronetcy
- baronet
n: bassinet
- kočárek
n: bayonet
{bJHnHt}
- bajonet
n: bayonet
{bJHnHt}
- bodák
n: [jmén.] Benet
příjmení
- Benet
n: [jmén.] Bennett
příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno {benHt}
- Bennett
n: [jmén.] Bernet
příjmení {bRnet}
- Bernet
[eko.] biocybernetics
- biokybernetika
adj: biogenetic
- biogenetický
n: bonnet
{ba:nHt}
- čepec
bonnet
{ba:nHt}
- kryt motoru
bonnet
{ba:nHt}
- kapota motoru
n: bonnet
{ba:nHt}
- kapota
n: bonnet
{ba:nHt}
- klobouček
v: bonnet
{ba:nHt}
- kryt
[eko.] branched hydromelioration network
- podrobná hydromeliorační síť
n: brunet
{bru:net}
- brunet
adj: brunet
{bru:net}
- tmavovlasý
n: brunette
{bru:net}
- černovláska
n: brunette
{bru:net}
- tmavovláska
n: brunette
{bru:net}
- bruneta
n: [jmén.] Burnett
příjmení, okres v USA {bRnet}
- Burnett
n: cabernet sauvignon
- odrůda vína
n: cabinet
{kEbHnHt}
- studovna
n: cabinet
{kEbHnHt}
- skříňka se zásuvkami
n: cabinet
{kEbHnHt}
- sekretář
n: cabinet
{kEbHnHt}
- kabinet
n: cabinet
{kEbHnHt}
- kartotéka
n: cabinet
{kEbHnHt}
- skříňka
n: Cabinet
{kEbHnHt}
- vláda
[amer.] Cabinet Member
- člen vlády
[brit.] Cabinet Minister
- člen vlády
n: cabinet-maker
- truhlář
n: cabinetmaker
- nábytkář
n: cabinetmaking
- truhlářství
n: cabinetmaking
- nábytkářství
n: pl. cabinets
{kEbHnHts}
- kabinety
n: cabinetwork
- truhlářský výrobek
castanet
- kastaněty
castanets
- kastaněty
clarinet
{klerHneht}
- klarinet
clarinetist
{klerHnehtIst}
- klarinetista
clarinettist
- klarinetista
[fin.] close-out netting
- závěrečné vyrovnání pohledávek a závazků
computer network
- počítačová síť
cornet
{kOrnet}
- hudební nástroj kornet
cornet
{kOrnet}
- kornout
cornet
{kOrnet}
- roh
cornetist
- kornetista
n: coronet
{kOrHnet}
- korunka
adj: coroneted
- šlechtický
adj: coroneted
- okorunkovaný
cup runneth over
- přetéci sympatií
cybernetic
- kybernetický
n: cybernetics
- kybernetika
cygnet
- mladá labuť
cytogenetic
- cytogenetický
n: demagnetisation
- odmagnetování
v: demagnetise
- odmagnetovat
n: demagnetization
- odmagnetování
n: demagnetization
- odmagnetizování
n: demagnetization
- odmagnetizace
n: demagnetization
- demagnetizace
v: demagnetize
- odmagnetovat
n: demonetization
- demonetizace
v: demonetize
- demonetizovat
[eko.] depletable resources, maximum net-present-value criterion.
- rozh. pravidla, kritérium maximální čisté současné hodnoty
[eko.] depletable resources, positive net-present-value criterion.
- rozh. pravidla, kritérium kladné čisté současné hodnoty
adj: diamagnetic
{dTHmEgnetIk}
- diamagnetický
diamagnetism
{dTHmEgnItIzHm}
- diamagnetismus
dinette
- jídelní kout
[eko.] distribution network
- rozvodná síť (závlahová síť)
dragnet
{drEgnet}
- vlečná síť
dragnet
{drEgnet}
- policejní zátah
[eko.] drainage canal network density
- hustota odvodňovací kanálové sítě
[eko.] drainage network
- odvodňovací síť
[eko.] drainage network
- drenážní síť
[eko.] drainage network density
- hustota odvodňovací sítě
[eko.] drainage network density
- hustota drenážní sítě
drift-nets
- tenatové sítě
drift-nets
- druh rybářských sítí
[eko.] ecological genetics
- ekologická genetika
electromagnet
{IlektrCmEgnHt}
- elektromagnet
adj: electromagnetic
{IlektrCmEgnehtIk}
- elektromagnetický
[eko.] electromagnetic radiation
- elektromagnetické záření
electromagnetic wave
- elektromagnetická vlna

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit net do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "net" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž