Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz rozdělit bylo nalezeno překladů: 32 (přesná shoda: 19, obsahující výraz: 13).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
rozdělit - allocate
{ElHkJt}
rozdělit - allot v:
{Hla:t}
rozdělit - apportion v:
{HpOrLHn}
rozdělit - deal out v:
rozdělit - distribute
{dIstrIbju:t}
rozdělit - divaricate v:
rozdělit - divide v:
{dIvTd}
rozdělit - fork v:
{fOrk}
rozdělit - fractionate v:
rozdělit - hand out v:
rozdělit - parcelling v:
rozdělit - partition off v:
rozdělit - quarter v:
{kwOrtR}
rozdělit - section v:
{sekLHn}
rozdělit - separate
{seprHt}
rozdělit - share v:
{Ler}
rozdělit - split v:
{splIt}
rozdělit - split up
rozdělit - sunder v:
{sAndR}
náhodně rozdělit - randomize
nově rozdělit - redivide
poměrně rozdělit - prorate
přerozdělit - reallocate v:
{ri:ElHkJt}
přerozdělit - redistribute v:
{ri:dIstrIbju:t}
rovnoměrně rozdělit - equalize
{i:kwHlTz}
rozdělit se - separate
{seprHt}
rozdělit se - share
{Ler}
rozdělit se - split up
rozdělit, rozštěpit - split [eko.]
{splIt}
rozdělitelný - distributable adj:
rozdělitelný - severable adj:
rozdělitelný - splittable adj:

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit rozdělit do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "rozdělit" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž