Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz výstup bylo nalezeno překladů: 51 (přesná shoda: 5, obsahující výraz: 46).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
výstup - alighting
výstup - climb
(of something : na něco) {klTm}
výstup - exiting
{egzItIN}
výstup - issue n:
{ILu:}
výstup - output [eko.]
Materiál nebo energie, které vystupují z jednotkového procesu. Poznámka : Pod pojmem materiály jsou zahrnuty suroviny, meziprodukty, výrobky, emise a odpady. {VtpUt}
efektivnost výstupu - outcome efficiency. [eko.]
input-output analýza (analýza vstupu a výstupu) - input-output analysis [eko.]
měření ekonomického růstu na výstupu - output measures of economic growth [eko.]
metoda výstupu na vrchol - hill climbing method [eko.]
příjemné vystupování - niceness
{nTsnHs}
realizační výstup - deliverable n:
{dIlIvRHbHl}
společensky optimální úroveň výstupu - socially optimum level of output [eko.]
tiskový výstup - printout n:
{prIntVt}
Vstup/Výstup - I/O (Input/Output) [zkr.]
vstup/výstup krytem - enclosure port [tech.]
výspis řetezce na standartní výstup - printf C/C++:
Programovací jazyk C/C++
výstup (systému) - output [eko.]
{VtpUt}
výstup šikmo - traversal
výstupek - jag n:
výstupek - prominence
{pra:mHnHns}
výstupek - protrusion n:
výstupek - sally adv:
{sEli:}
výstupek - snug n:
{snAg}
výstupek ve stěně - pilaster n: [stav.]
výstup - output
{VtpUt}
výstupní kontrola - check-out n:
výstupní prvek (systému) - output element [eko.]
výstupní rozhraní - egress interface [fráz.] [it.]
(síťové rozhraní)
výstupní rozhraní - outbound interface [fráz.] [it.]
(síťové rozhraní)
výstupní stupeň - output stage n: [tech.]
vystupňoval - escalated v:
{eskHlJtId}
vystupňování - enhancement
{enhEnsmHnt}
vystupňování - escalation n:
{eskHlJLHn}
vystupňovat - escalate
{eskHlJt}
vystupňovat - gradate v:
vystupňovat - heighten v:
{hTtHn}
vystupňovat - step up v:
vystupování - carriage n:
{kErIZ}
vystupovat - alight
{HlTt}
vystupovat - gig v:
US {gIg}
vystupovat - jut v:
vystupovat - perform v:
{pRfOrm}
vystupovat - protrude
{prCtru:d}
vystupovat - step out
vystupovat na - climb up
vystupuje - gets off
vystupující - embossed adj:
{ImbOst}
vystupující - jutting adj:
{ZAtIN}
vystupující - rising
{rTzIN}
výstupy - outputs n: pl.
{VtpUts}
výstupy - printouts n: pl.
{prIntVts}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit výstup do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "výstup" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž