Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz východ bylo nalezeno překladů: 79 (přesná shoda: 5, obsahující výraz: 74).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
východ - east n:
{i:st}
východ - egress n:
východ - exit
{egzIt}
východ - gate n:
{gJt}
východ - issue n:
{ILu:}
bezvýchodná situace - impasse n:
{ImpEs}
bezvýchodnost - inconclusiveness n:
blízkovýchod - Near Eastern
Blízký Východ - Near East
Dálno-východ - Far Eastern adj:
Dálný východ - Far East
Environmentální akční program pro střední a východní Evropu - EAP [eko.]
jiho-jihovýchod - SSE n: [zkr.]
south-southeast
jiho-východ - south-easterly adv:
jiho-východ - southeastern adj:
{sVQi:stRn}
jihojihovýchod - south-south-east n:
jihovýchod - south-east n:
jihovýchod - south-east
jihovýchod - south-eastern adj:
jihovýchod - south-eastward adj:
jihovýchod - southeast
{sVQi:st}
jihovýchod - southeasterly adj:
jihovýchod - southeastern adj:
{sVQi:stRn}
jihovýchod - southeastward adj:
mys ve střední části východního pobřeží Floridy - Canaveral
{kHnEvRHl}
na jihovýchod - southeastward
na severovýchod - northeastward
{nOrQi:stwRd}
na severovýchod - northeastwards
nejvýchodnější - easternmost adj:
nejvýchodnější - eastmost adj:
nouzový východ - emergency exit
osm nejstarších a nejváženějších amerických univerzit z východního pobřeží - Ivy League n: [jmén.]
Harvard, Princeton, Yale, Columbia, Cornell, Dartmouth, Brown, Pennsylvania
Pakt pro jihovýchodní Asii - SEATO n: [zkr.]
Pakt pro jihovýchodní Asii - South East Asia Treaty Organization n: [zkr.]
průzkum prováděný u východů z volebních místností - exit poll
slouží k odhadům výsledků voleb
Pterocarpus, dřevina z jihovýchodní Asie - padouk n: [bot.]
severoseverovýchod - north-north-east n:
severovýchod - NE
{ni:}
severovýchod - north-east
severovýchod - north-south n:
severovýchod - Northeast
{nOrQi:st}
severovýchod - north-eastward
severovýchod - northeasterly
severovýchod - northeastward
{nOrQi:stwRd}
severovýchod - north-easterly adj:
severovýchod - north-eastern adj:
severovýchod - northeast adj:
{nOrQi:st}
severovýchod - northeastern adj:
{nOrQi:stRn}
severovýchodní vítr - northeaster
severovýchodním směrem - northeastwards
směrem na východ - eastwards
směřování na východ - easting
směřující na východ - eastbound
{i:stbVnd}
Střední východ - Middle East n: [zem.]
univerzitní město na jihovýchodě Velké Británie - Cambridge
{kJmbrIZ}
východ měsíce - moonrise
východ slunce - sunrise
{sAnrTz}
východisko - base n:
{bJs}
východisko - bases
{bJsHz}
východisko - basis
{bJsHs}
východisko - recourse n:
{ri:kOrs}
východisko - resource n:
{ri:sOrs}
východisko - way out n:
východňáci - easterners
{i:stRnRz}
východ - easterly adv:
{i:stRli:}
východ - eastward
{i:stwRd}
východ - eastwards
východ - east adj:
{i:st}
východ - eastern
{i:stRn}
východní např. směr - easterly
{i:stRli:}
Východní Německo - East Germany [zem.]
východní polokoule - Eastern Hemisphere [zem.]
Východní Timor - East Timor n: [jmén.]
východo-jihovýchod - ESE n: [zkr.]
east-southeast
východo-severovýchod - ENE n: [zkr.]
east-northeast
východoafrický - East African adj:
Východočínské moře - East China Sea [zem.]
východoseverovýchod - east-north-east n:
východy - exits n: pl.
{egzIts}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit východ do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "východ" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž