Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz demo bylo nalezeno překladů: 101 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
demo - demo n:
{demC}
Advanced Concept Technology Demonstration - ACTD [zkr.] [voj.]
Advanced Technology Demonstration - ATD [zkr.] [voj.]
Advanced Technology Transition Demonstration - ATTD [zkr.] [voj.]
bleděmodrý - pale blue adj:
demobilizace - demobilisation n:
demobilizace - demobilization n:
{di:mCbHlTzJLHn}
demobilizoval - demobilized v:
demobilizovat - demob v:
demobilizovat - demobilise v:
demobilizovat - demobilize v:
{dImCbHlTz}
democén - democene [eko.]
demodulace - demodulation n:
{di:ma:ZHlJLHn}
demodulátor - demodulator n:
demodulátor - detector
{dItektR}
demodulovat - demodulate v:
demograf - demographer n:
{dIma:grHfR}
demografická dynamika - demographic dynamics [eko.]
demografická křivka - vital statistics n:
demografická statika - demographic statics [eko.]
demografická statistika - demographic statistics [eko.]
demografický - demographic adj:
{demHgrEfIk}
demograficky - demographically adv:
{demHgrEfIkli:}
demografický přechod - demographic transition [eko.]
demografie - demography n:
{dIma:grHfi:}
demokracie - democracies pl.
{dIma:krHsi:z}
demokracie - democracy n:
{dIma:krHsi:}
demokrat - democrat n:
{demHkrEt}
demokraté - democrats
{demHkrEts}
demokratický - democratic
{demHkrEtIk}
demokraticky - democratically adv:
{demHkrEtIkli:}
demokratizace - democratisation n:
demokratizace - democratization n:
{dIma:krHtHzJLHn}
demokratizovat - democratize v:
{dIma:krHtTz}
demolice - demolition n:
{demHlILHn}
demoliční stroj - demolisher
demolovat - demolish v:
{dIma:lIL}
demolovat - destroy
{dIstrY}
demolovat - vandalise v:
demolovat - vandalize v:
demolující - demolishing adj:
{dIma:lILIN}
démon - daemon n:
démon - demon n:
{di:mHn}
démon - ghost n:
{gCst}
démon - ghoul n:
demonetizace - demonetization n:
demonetizovat - demonetize v:
démoni - demons
{di:mHnz}
démonický - demoniac adj:
démonický - demoniacal adj:
démonický - demonic
{dIma:nIk}
démonicky - demonically
démonismus - demonism
démonizovat - demonize v:
{di:mHnTz}
démonologie - demonology n:
demonstrace - demonstration n:
{demHnstrJLHn}
demonstrace - demonstrations n:
{demHnstrJLHnz}
demonstrace - march n:
{ma:rS}
demonstrace - riot n:
{rTHt}
demonstrace - riots pl.
{rTHts}
demonstrační verze - demos
{demCz}
demonstrant - picket n:
nesoucí heslo {pIkHt}
demonstrant - remonstrant n:
demonstranti - picket n: pl.
nesoucí hesla {pIkHt}
demonstranti - Protesters
{prCtestRz}
Demonstration and Validation - DEM/VAL [zkr.] [voj.]
demonstrativně - demonstratively adv:
demonstrativnost - demonstrativeness n:
demonstrátor - demonstrator n:
{demHnstrJtR}
demonstrování - demonstrating n:
{demHnstrJtIN}
demonstrovaný - demonstrated adj:
{demHnstrJtHd}
demonstrovat - demonstrate v:
{demHnstrJt}
demonstrovat - march v:
{ma:rS}
demonstrovatelný - apodictic adj:
demonstruje - demonstrates v:
{demHnstrJts}
demontáž - disassembling
demontáž - disassembly adv:
demontáž - dismantling
{dIsmEntHlIN}
demontování - stripping n:
{strIpIN}
demontovat - demount v:
demontovat - dismantle v:
{dIsmEntHl}
demontovat - dismount v:
demontovat - remove v:
{ri:mu:v}
demontovat - take apart v:
demontovat - tear down v:
demoralizace - demoralisation n:
demoralizace - demoralization n:
{dImOrHlIzJLHn}
demoralizoval - demoralised v:
demoralizoval - demoralized v:
{dImOrHlTzd}
demoralizovaný - demoralised adj:
demoralizovaný - demoralized adj:
{dImOrHlTzd}
demoralizovat - demoralise v:
demoralizovat - demoralize v:
{dImOrHlTz}
demoralizující - corruptive adj:
{kRAptIv}
demoralizující - demoralizing adj:
{dImOrHlTzIN}
Demosthenes - Demosthenes n: [jmén.]
příjmení
démotický - demotic adj:
demotop - demotope [eko.]
demoverze - demo n:
{demC}
Integrated Space Technology Demonstration - ISTD [zkr.] [voj.]
Joint Technology Demonstrator Engine - JTDE [zkr.] [voj.]

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit demo do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "demo" v českém výkladovém slovníku

 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž