Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Polský slovník (polsko-český slovník)

 

Pro polský výraz dom bylo nalezeno překladů: 52 (přesná shoda: 2, obsahující výraz: 50).

 

polský výraz Pl   CZ český překlad
dom - dům
dom - domov
Angielska wojna domowa - Anglická občanská válka
Biały Dom - Bílý dům
być świadomym znaczenia - rozumět
Dodoma - Dodoma
dom prywatny - společná domácnost
dom ruchomy - přívěs obytný
Domena (biologia) - Doména (biologie)
Domena internetowa - Internetová doména
Domena publiczna - Volné dílo
domena publiczna - sféra veřejná
Domesday Book - Domesday Book
Domestykacja zwierząt - Domestikace
Domicjan - Domitianus
Dominika - Dominika
Dominikana - Dominikánská republika
Dominikanie - Řád bratří kazatelů
gospodarstwo domowe - domácnost
Hiszpańska wojna domowa - Španělská občanská válka
hodowla zwierząt domowych - šlechtění skotu
kampania na rzecz świadomości społecznej - kampaň k osvětě veřejné
Kategoria:Dominika - Kategorie:Dominika
Kategoria:Dominikana - Kategorie:Dominikánská republika
Kura domowa - Kur domácí
Mysz domowa - Myš domácí
niewidomy - slepý
oddziaływanie gospodarstw domowych na środowisko - vliv domácností na prostředí životní
odpady z gospodarstw domowych - odpady domovní
ogródek przydomowy - zahrada u domu
paliwa otrzymywane z ropy naftowej stosowane w gospodarstwach domowych - olej topný
paliwa stosowane w gospodarstwach domowych - palivo pro domácnosti
Pies domowy - Pes domácí
powiadomienie - sdělení
przydomowa oczyszczalnia ścieków - decentralizované čištění odpadních vod
Santo Domingo - Santo Domingo
Śliwa domowa - Švestka
środki chemiczne w gospodarstwie domowym - chemikálie používané v domácnostech
świadomość ekologiczna - vědomí odpovědnosti za prostředí životní
świadomość ekologiczna - cit pro přírodu
świadomość społeczna - vědomí občanské
świadomy - vědomý
urządzenia domowe - domácí spotřebič
wiadomosc - zpráva
Wojna domowa - Občanská válka
Wróbel domowy - Vrabec domácí
wydatki w gospodarstwie domowym - výdaje domácnosti
wyroby gospodarstwa domowego - potřeby domácí
zapobieganie szkodom - prevence škod
zwierzę domowe - zvíře domácí
zwierzę domowe - skot
zwierzę udomowione - zvíře domestikované

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

 

Přeložit dom do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny AFangličtiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "dom" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama