Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz dom bylo nalezeno překladů: 102 (přesná shoda: 2, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
dóm - dome n:
{dCm}
dóm - duomo n:
1. hrubý domácí produkt, 2. zbožové vývojové praktiky - GDP [eko.]
abdominální - abdominal
{Ebda:mHnHl}
alokace domácího zvířectva - allocation of livestock [eko.]
analýza v domě - in-house analysis [eko.]
australští domorodci - Abos
auto domíchávač - truck mixer
bez domova - homeless
{hCmlHs}
bez možnosti domluvy - nonnegotiable
bez něčího vědomí - unbeknown
{AnbInCn}
bezdomovci - homeless n: pl.
{hCmlHs}
bezdomovec - displaced person n:
bezdomovec - homeless n:
{hCmlHs}
bezdomovectví - homelessness
{hCmlHsnHs}
bezvědomí - faint
{fJnt}
bezvědomí - senselessness n:
bezvědomí - trance n:
{trEns}
bezvědomí - unconsciousness n:
bezvědomý - unconscious adj:
{Anka:nLHs}
být doma - be in n:
být si vědom - aware
{Hwer}
být v bezvědomí (be zonked out) - zonk out
cílevědomost - purposefulness n:
cílevědomost - single-mindedness n:
cílevědomý - focused
{fCkHst}
cílevědomý - purposed adj:
cílevědomý - single-minded adj:
Coaseova domněnka - Coase Conjecture. [eko.]
čistý domácí produkt - Net Domestic Product (NDP). [eko.]
člověk v bezvědomí - amnesiac
{Emni:zi:Ek}
doma - at home
doma - home
{hCm}
doma pečený - home-baked
domácí - domestic
{dHmestIk}
domácí - domiciliary adj:
domácí - home adj:
{hCm}
domácí - home-made
domácí - homebrew adj:
produkt, zejm. pivo
domácí - homegrown adj:
{hCmgrCn}
domácí - homelike adj:
{hCmlTk}
domácí - in-house
domácí - indigenous
{IndIZHnHs}
domácí - indoor
{IndOr}
domácí - landlady
{lEndlJdi:}
domácí - landlord n:
{lEndlOrd}
domácí - residential adj:
{rezHdehnSHl}
domácí dílna - utility room n:
domácí host - house guest
domácí kancelář - home office
domácí meta - home plate n:
domácí obchod - home trade [eko.]
domácí pivo - home-brew
domácí pivo - homebrew
domácí počítač - home computer
domácí práce - housework
{hVswRk}
domácí příprava - homework
{hCmwRk}
domácí trh - home market
domácí úkol - homework
{hCmwRk}
domácí úkol - piece of homework n:
domácí úkoly - prep n:
{prep}
domácí úloha - homework
{hCmwRk}
domácí úloha - piece of homework n:
domácí vězení - house arrest n:
domácí video - home video
domácí základna - home base n:
domácí zvířata - pets
{pets}
domácí zvíře - pet
{pet}
domáckost - hominess n:
domácký - homy adj:
domácky - natively adv:
domácký člověk - stay-at-home
domácký průmysl - cottage industry
domácnost - home n:
{hCm}
domácnost - house
{hVz}
domácnost - household
{hVshCld}
domácnosti - households n:
{hVshCldz}
domáhat se - demand
{dImEnd}
domáhat se (něčeho) - pretend (to) v: [zast.]
domeček - little house n:
domeček - lodge n:
{la:Z}
domeček - playhouse n:
{plJhVs}
domeček pro panenky - dollhouse
domek - cottage n:
{ka:tHZ}
domek - lodge n:
{la:Z}
domek z karet - cardcastle
domek z karet - cardhouse
doměkčování vody - additional water softening [eko.]
domělý - imaginary adj:
{ImEZHneri:}
doména - domain n:
{dCmJn}
doména - realm n:
oblast něčího hlavního vlivu, např. království nebo oblast vědomostí {relm}
Domenico - Domenico n: [jmén.]
příjmení {dCmJni:kC}
doménový - domain adj:
{dCmJn}
domény - domains n: pl.
{dCmJnz}
domestikace - domestication n:
{dHmestHkJLHn}
domestikoval - domesticated v:
{dHmestHkJtHd}
domestikování - domestication n:
{dHmestHkJLHn}
domestikovaný - domesticated adj:
{dHmestHkJtHd}
domestikovat - domesticate v:
domicilování - domiciliation n:
dominance - dominance [eko.]
{da:mHnHns}
dominanta - dominant n:
{da:mHnHnt}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit dom do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "dom" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž