Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Švédský slovník (česko-švédský slovník)

 

Pro český výraz dom bylo nalezeno překladů: 53 (přesná shoda: 0, obsahující výraz: 53).

 

český výraz CZ   Sw švédský překlad
Anno Domini - Efter Kristus
bezvědomí - koma
Dodoma - Dodoma
domácí spotřebič - hushållsapparat
domácnost - hushåll
Doména (biologie) - Domän (biologi)
Domesday Book - Domesday Book
Domestikace - Domesticering
Dominika - Dominica
Dominikánská republika - Dominikanska republiken
Domitianus - Domitianus
domov - hem
domýšlivost - arrogans
hladomor - hungersnöd
hluk z domácností - buller från hushållen
chemikálie používané v domácnostech - hushållskemikalie
Internetová doména - Domännamn
Jean Auguste Dominique Ingres - Jean Auguste Dominique Ingres
Kategorie:Dominika - Kategori:Dominica
Kategorie:Dominikánská republika - Kategori:Dominikanska republiken
když není kocour doma, myši mají pré - När katten är borta, dansar råttorna på bordet
Kočka domácí - Katt
kondom - kondom
Kur domácí - Höns
morče domácí - marsvin
Myš domácí - Husmus
odpady domovní - hushållsavfall
Osel domácí - Åsna
palivo pro domácnosti - eldningsbränsle
Pes domácí - Hund
potřeby domácí - hushållsvara
produkt hrubý domácí - bruttonationalinkomst
produkt hrubý domácí - bruttonationalprodukt
Santo Domingo - Santo Domingo
skládka odpadů domovních - hushållsavfallsdeponi
společná domácnost - privat hushåll
svědomí - samvete
Tur domácí - Nötkreatur
uvědomovat si - förstå
domí - medvetande
domí občanské - medborgarnas medvetenhet
domí odpovědnosti za prostředí životní - miljömedvetande
domosti obyvatelstva domorodého - inhemska kunskaper
domý - medveten
vliv domácností na prostředí životní - hushållens miljöpåverkningar
vody odpadní domovní - spillvatten från hushåll
Vrabec domácí - Gråsparv
výdaje domácnosti - hushållsutgifter
zahrada u domu - trädgård
znečištění z domácností - förorening från hushåll
zvíře domácí - husdjur
zvíře domácí - sällskapsdjur
zvíře domestikované - domesticerat djur

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

Přeložit dom do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny AFangličtiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "dom" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama