Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Maďarský slovník (česko-maďarský slovník)

 

Pro český výraz pod bylo nalezeno překladů: 91 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 90).

 

český výraz CZ   Hu maďarský překlad
pod - ...alatt
Artropoda - csáprágós ízeltlábúak
činnost podnikatelská - üzleti tevékenység
dráha podzemní - földalatti vasút
duální odpadové hospodářství - kettős hulladékgazdálkodás
ekologický podnik - környezetvédelmi vállalkozás
ekonomická podpora - gazdasági támogatás
ekonomika podniků v oblasti životního prostředí - cégek környezetgazdaságtana
Evangelium podle Lukáše - Lukács evangéliuma
hospodaření bezzávlahové - öntözés nélküli (száraz) gazdálkodás
hospodaření bezzávlahové - öntözés nélküli
hospodaření s energií - energiagazdálkodás
hospodaření se zdroji - erőforrásgazdálkodás
hospodaření v krajině - tájgazdálkodás
hospodářská budova - mezőgazdasági épület
hospodářská činnost - gazdasági tevékenység
hospodářský sektor - gazdasági ágazat
hospodářství lesní - erdőgazdálkodás
hospodářství vodní komunální - települési vízgazdálkodás
hospodářství závlahové - öntözéses gazdálkodás
IPod - IPod
jímání vody podzemní - talajvíz kitermelés
Kategorie:Podnikatelé - Kategória:Üzletemberek
kategorizace podniků - vállalkozások osztályozása
kvalita vody podzemní - felszínalatti vízminőség
legislativa k soutěži hospodářské - versenytörvény
měkkýši rodu Gastropoda - haslábú
národní hospodářství - nemzetgazdaság
narušení soutěže hospodářské - verseny torzulása
obhospodařování půdy po vrstevnicích - talajművelés lejtős terepen
odběr vody podzemní - felszín alatti víztermelés
ohrožení vod podzemních - talajvíz veszélyeztetés
ochrana vody podzemní - talajvízvédelem
ochrana životního prostředí v podniku - vállalati környezetvédelem
Podcasting - Podcasting
poděkování - köszönet
podhodnocení výrobků zemědělských - mezőgazdasági alulértékelés
podíl - részesedés
podlaží - emelet
podle - szerint
podmínky fyzikální - fizikai feltételek
podmínky životní - életkörülmények
Podmnožina - Részhalmaz
podnebí - éghajlat
podnebí horské - hegyvidéki éghajlat
podnebí kontinentální - szárazföldi éghajlat
podnebí oceánské - óceáni éghajlat
podnebí pouštní - sivatagi éghajlat
podnebí rovníkové - egyenlítői éghajlat
podnebí Středozemního moře - mediterrán éghajlat
podnební pásmo - éghajlati öv
Podněstří - Dnyeszter Menti Köztársaság
podnik elektrárenský - erőművállalat
podnik neekologický - környezetileg "barátságtalan" cég
podnik průmyslový - iparinövény (szervezet)
podnik veřejných služeb - közmű
podnikání - üzlet
podnikatel - vállalkozó
podnikové hospodaření - vállalatgazdaságtan
podobný - hasonló
podpaží - hónalj
podpora finanční - engedélyezés/engedmény
podpora finanční - pénzügyi támogatás
podpora obchodu a průmyslu - ipar és kereskedelem előmozdítása
podpora rozhodování - döntéshozó támogatás
podpora soudní - bírói segítség
podprsenka - abra
podstatné jméno - főnév
podstatný - lényeges
podvýživa - alultápláltság
podzim - ősz
postup při podávání zpráv - jelentési folyamat
práva hospodářská - gazdasági jogok
pravděpodobně - valószínűleg
registrace pod vlajkou cizí - szivességi lobogó
smlouva s vedením podniku - menedzsment szerződés
Společnost (podnikání) - Társadalom
strojně technologické zařízení podniku - üzemi berendezés
struktura podniku - vállalati szerkezet
systém podporování rozhodnutí - döntéstámogatási rendszer
Tropický podnebný pás - Trópusok
tržní hospodářství - piacgazdaság
účetnictví národohospodářské - nemzeti elszámolás
účetnictví podnikové - vezetési számvitel
uzavření podniku - cégfelszámolás
Velká hospodářská krize - Nagy gazdasági világválság
voda podzemní - talajvíz
zásobování orgánů a vládních podniků - közbeszerzés
zemědělské hospodářství - mezőgazdasági irányítás
znečištění vody podzemní - talajvíz szennyezés
zvíře hospodářské - tenyészállat

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

Přeložit pod do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny AFangličtiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "pod" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama