Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz love bylo nalezeno překladů: 111 (přesná shoda: 11, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
adj: love
{lAv}
- milá
n: love
{lAv}
- milenka
adj: love
{lAv}
- drahá
love
{lAv}
- srdečný pozdrav
n: love
{lAv}
- drahoušek
adj: love
{lAv}
- drahý
n: love
{lAv}
- miláček
love
{lAv}
- mít rád
love
{lAv}
- milovat
n: love
{lAv}
- láska
adj: love
{lAv}
- časový
n: a love tap - jemné postrčení
all's fair in love and war - nejsou pravidla pro lásku
adj: allover - celoplošný
adj: beloved
{bIlAvd}
- milá
n: beloved
{bIlAvd}
- milenec
adj: beloved
{bIlAvd}
- drahá
adj: beloved
{bIlAvd}
- milý
beloved
{bIlAvd}
- milovaný
beloved fem
- milá
beloved masc
- milý
boxing glove
- boxerské rukavice
n: clove
- stroužek
clove
- hřebíček
clove
- koření hřebíček
adj: cloven
- rozštípnutý
adj: cloven
- rozštěpený
cloven hoof
- rozštípnuté kopyto
clover
{klCvR}
- jetel
cloverleaf
{klCvRli:f}
- jetelový lístek
n: pl. cloves
{klCvz}
- stroužky
n: cloves
koření {klCvz}
- hřebíček
[fráz.] fall in love
- zamilovat se
[fráz.] fall in love with
- zamilovat se do
n: four-leaf clover
- čtyřlístek
foxglove
{fa:ksglAv}
- náprstník červený
n: free love
- volná láska
n: glove
{glAv}
- rukavice
n: glove box
uzavřený prostor vybavený gumovými rukavicemi pro manipulaci s obsahem bez nebezpečí kontaminace
- laboratorní zařízení
n: glove box
- odkládací skříňka
n: glove compartment
- odkládací skříňka
n: glove compartment
- odkládací schránka
gloved
{glAvd}
- v rukavicích
n: glover
{glAvR}
- rukavičkář
glover
{glAvR}
- výrobce rukavic
n: gloves
{glAvz}
- rukavice
i am in love
- jsem zamilovaný
[fráz.] I love you
- Miluji tě
in love
- zamilovaný
lose all love for
- zanevřít
love affair
- milostný vztah
love at first sight
- láska na první pohle
n: [vulg.] [slang.] [žert.] [amer.] love canal
kanál lásky
- píča
n: [vulg.] [slang.] [žert.] [amer.] love canal
kanál lásky
- pochva
n: love letter
- psaníčko
n: love seat
- křeslo pro dva
v: loved
{lAvd}
- miloval
loved
{lAvd}
- milovaný
n: [jmén.] Lovejoy
příjmení {lAvZY}
- Lovejoy
n: [jmén.] Lovelace
příjmení {lAvlJs}
- Lovelace
n: [jmén.] Loveland
příjmení {lAvlHnd}
- Loveland
adj: loveless
{lAvlHs}
- nemilující
adj: loveless
{lAvlHs}
- nemilovaný
loveless
{lAvlHs}
- bez lásky
adj: lovelier
- rozkošnější
n: loveliness
- roztomilost
adj: lovelorn
- zhrzený
adj: lovely
{lAvli:}
- půvabný
adj: lovely
{lAvli:}
- líbezný
adj: lovely
{lAvli:}
- rozkošný
adj: lovely
{lAvli:}
- překrásný
adv: lovely
{lAvli:}
- báječný
adj: 8 8 lovely
{lAvli:}
- hezký
adj: 3 7 lovely
{lAvli:}
- krásný
adj: 6 8 lovely
{lAvli:}
- pěkný
adj: 7 6 lovely
{lAvli:}
- roztomilý
adj: 5 5 lovely
{lAvli:}
- milý
adv: lovely
{lAvli:}
- krásně
n: lovemaking
- milování
lover
{lAvR}
- milovník
lover
{lAvR}
- milenec
lover
{lAvR}
- milenka
n: loverboy
- fešák
adj: loverlike
- milenecký
n: pl. lovers
{lAvRz}
- milenky
n: pl. lovers
{lAvRz}
- milenci
v: loves
{lAvz}
- miluje
n: pl. loves
{lAvz}
- lásky
loves
{lAvz}
- má ráda
loves
{lAvz}
- má rád
lovesick
- roztoužený láskou
adj: lovesick
- roztoužený
v: make love
- souložit
make love to
- pomilovat
make love to
- milovat se s
n: oven glove
- chňapka
n: plover
- čejka
n: 6 6 pullover
- svetr
n: 4 4 pullover
- pulovr
n: puppy love
- dětská láska
n: rollover
{rClCvR}
- převrácení
v: rollover
{rClCvR}
- kutálet
n: self-love
- ješitnost
n: sloven
- coura
n: sloven
- šmudla
n: sloven
- špindíra
[zem.] n: Slovenia
{slCvi:ni:H}
- Slovinsko
n: Slovenian
{slCvi:ni:Hn}
- slovinština
n: slovenliness
{slAvHnli:nHs}
- neupravenost
n: slovenliness
{slAvHnli:nHs}
- povrchnost
adv: slovenly
{slAvHnli:}
- lajdácky

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit love do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "love" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž