Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz skutečný bylo nalezeno překladů: 25 (přesná shoda: 13, obsahující výraz: 12).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
skutečný - actual adj:
{EkSHwHl}
skutečný - effective adj:
{IfektIv}
skutečný - factual
{fEkSu:Hl}
skutečný - genuine
{ZenjHwHn}
skutečný - intrinsic adj:
{IntrInsIk}
skutečný - intrinsical adj:
skutečný - live adj:
{lIv}
skutečný - present adj:
{pri:zent}
skutečný - real adj:
{ri:l}
skutečný - right adj:
{rTt}
skutečný - true adj:
{tru:}
skutečný - very adj:
{veri:}
skutečný - virtual adj:
{vRSu:Hl}
neskutečný - fantastic adj:
{fEntEstIk}
neskutečný - nonfactual
neskutečný - preposterous adj:
{prIpa:stRHs}
neskutečný - surreal
{sRi:l}
neskutečný - unearthly adj:
{HnRQli:}
neskutečný - unreal adj:
{Hnri:l}
reálný (skutečný) příjem - real income (wages) [eko.]
skutečný čas - real time n: [poč.]
Odpovídat v reálném čase neznamená odpovídat nejrychleji, ale odpovídat s garantovanou nejdelší dobou odezvy.
skutečný čas - real-time n: [it.]
Odpovídat v reálném čase neznamená odpovídat nejrychleji, ale odpovídat s garantovanou nejdelší dobou odezvy.
skutečný hospodářský růst - actual growth
skutečný výnos - effective yield
skutečný, současný - actual [eko.]
{EkSHwHl}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit skutečný do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "skutečný" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž