Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz live bylo nalezeno překladů: 109 (přesná shoda: 9, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
adj: live
{lIv}
- žijící
adj: live
{lIv}
- živý
adj: live
{lIv}
- živoucí
adj: live
{lIv}
- skutečný
live
{lIv}
- naživu
v: live
{lIv}
- žít
v: live
{lIv}
- bydlit
v: live
{lIv}
- bydlet
adj: live
{lIv}
- spustitelný
n: abdominal delivery - porod císařským řezem
n: advice of delivery - doručenka
alive
{HlTv}
- živ
n: alive
{HlTv}
- zaživa
adj: alive
{HlTv}
- naživu
adj: alive
{HlTv}
- živý
adj: alive
{HlTv}
- činný
all the livelong day
- trvající celý den
[eko.] allocation of livestock
- alokace domácího zvířectva
cash on delivery
- dobírka
adj: chicken-livered
- zbabělý
adj: chicken-livered
- bázlivý
n: [jmén.] Clive
příjmení {klTv}
- Clive
clivers
- svízel přítula
cod liver oil
- rybí tuk
cod-liver oil
- tresčí olej
cod-liver-oil
- rybí tuk
come alive
- publikum ožilo
v: deliver
{dIlIvR}
- odevzdat
deliver
{dIlIvR}
- pronést
v: deliver
{dIlIvR}
- doručit
v: deliver
{dIlIvR}
- doručovat
v: deliver
{dIlIvR}
- dopravovat
deliver
{dIlIvR}
- dodávat
deliver
{dIlIvR}
- dodat
deliver the goods
- dodat slíbené
v: deliver to
- doručovat
v: deliver to
- doručit
adj: deliverable
{dIlIvRHbHl}
- proveditelný
adj: deliverable
{dIlIvRHbHl}
- doručitelný
n: deliverable
{dIlIvRHbHl}
- realizační výstup
n: deliverance
{dIlIvRHns}
- vysvobození
n: deliverance
{dIlIvRHns}
- vykoupení
n: deliverance
{dIlIvRHns}
- osvobození
v: delivered
{dIlIvRd}
- dodal
adj: delivered
{dIlIvRd}
- dodaný
delivered
{dIlIvRd}
- doručil
adj: delivered
{dIlIvRd}
- doručený
[eko.] delivered water
- dodaná voda
deliverer
- doručitel
n: deliverer
- doručovatel
n: pl. deliveries
{dIlIvRi:z}
- zásilky
n: pl. deliveries
{dIlIvRi:z}
- dodávky
n: delivering
{dIlIvRIN}
- dodávání
adj: delivering
{dIlIvRIN}
- dodávající
v: delivers
{dIlIvRz}
- doručuje
n: delivery
{dIlIvRi:}
- rozvážka
n: delivery
{dIlIvRi:}
- roznáška
n: delivery
{dIlIvRi:}
- přednes
n: delivery
{dIlIvRi:}
- proslovení
n: delivery
{dIlIvRi:}
- podání
n: delivery
{dIlIvRi:}
- dodání
adj: delivery
{dIlIvRi:}
- dodací
n: delivery
{dIlIvRi:}
- doručení
delivery
{dIlIvRi:}
- dodávka
delivery
{dIlIvRi:}
- osvobození
delivery date
- dodací lhůta
delivery van
- dodávkový vůz
delivery van
- dodávka
n: deliveryman
- poslíček
n: deliveryman
- doručovatel
v: enliven
{enlTvHn}
- oživit
v: enliven
{enlTvHn}
- osvěžit
adj: enlivened
{enlTvHnd}
- oživený
free-liver
- požitkář
general delivery
- poste restante
[eko.] irrigation delivery conduit
- závlahový přivaděč
live by
- žít podle
live down
- přežít
[fráz.] live from hand to mouth
- žít z ruky do huby, vycházet jen tak tak
live in
- žít v
v: live in
- přebývat
live in
- bydlet v
[stav.] live load
- nahodilé zatížení
live off
- žít z
v: live off
- živit se
v: live on
- přežívat
v: live on
- živit se
live through
- prožívat
live through
- prožít
(gen) live to see
- dočkat se
v: live up to
- splňovat
live up to
- chovat se podle
live wire
- člověk plný energie
n: live-in girlfriend
- družka
lived
{lTvd}
- žil
adj: lived-in
- obydlený
adj: livelier
{lIveljR}
- živější
adj: liveliest
{lIvHli:st}
- nejživější
n: livelihood
{lTvli:hUd}
- obživa
livelihood
{lTvli:hUd}
- bydlo
livelihood
{lTvli:hUd}
- živobytí
livelihoods
{lIvHlIhUdz}
- živobytí
n: liveliness
{lTvli:nHs}
- živost
n: liveliness
{lTvli:nHs}
- veselost
adj: livelong
- trvalý
adj: livelong
- celičký
lively
{lTvli:}
- temperamentní
adj: lively
{lTvli:}
- čilý
lively
{lTvli:}
- plný života

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit live do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "live" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž