Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz effective bylo nalezeno překladů: 40 (přesná shoda: 5, obsahující výraz: 35).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
adj: effective
{IfektIv}
- efektní
adj: effective
{IfektIv}
- účinný
adj: effective
{IfektIv}
- efektivní
adj: effective
{IfektIv}
- faktický
adj: effective
{IfektIv}
- skutečný
[eko.] cost effective - nákladově efektivní
cost effectiveness - efektivnost nákladů
[eko.] cost effectiveness analysis, optimisation procedure - optimalizační postup pro stanovení efektivnosti nákladů
[eko.] cost effectiveness analysis. - analýza efektivnosti nákladů
[eko.] cost-effective - nákladově-efektivní
adj: cost-effective - rentabilní
[eko.] cost-effectiveness - nákladová efektivnost
n: cost-effectiveness - rentabilita
[eko.] cost-effectiveness analysis - analýza efektivnosti nákladů
[eko.] cost-effectiveness principle - princip efektivnosti nákladů
[eko.] cost-effectiveness rule - pravidlo nákladové efektivnosti
[eko.] economic effectiveness of pesticide application - ekonomická efektivnost použití pesticidu
effective date - den nabytí účinnosti
[eko.] effective democracy - účinná demokracie
[eko.] effective irrigation depth - účinná hloubka provlažení
[eko.] effective irrigation requirement - užitečné závlahové množství
[eko.] effective rainfall - efektivní srážky
[eko.] effective reservoir capacity - užitkový prostor nádrže
effective yield - skutečný výnos
adv: effectively
{IfektIvli:}
- efektivně
adv: effectively
{IfektIvli:}
- účinně
effectiveness
{IfektIvnHs}
- efektivnost
n: effectiveness
{IfektIvnHs}
- efektivita
n: effectiveness
{IfektIvnHs}
- účinnost
[eko.] effectiveness of pesticide application
- efektivnost použití pesticidů
[eko.] emission reduction, cost effective policies
- redukce emisí, politika nákladové efektivnosti
adj: ineffective
{InIfektIv}
- neschopný
adj: ineffective
{InIfektIv}
- neúčinný
adj: ineffective
{InIfektIv}
- neefektivní
ineffectively
- neúčinně
n: ineffectiveness
{InHfektIvnHs}
- neúčinnost
[eko.] medium effective dose (ED50)
- střední účinná dávka (ED50)
noneffective
- neefektivní
noneffective
- nevýkonný
[eko.] policy ineffectiveness theorum
- teorém politické neefektivnosti

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit effective do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "effective" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž