Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz perm bylo nalezeno překladů: 59 (přesná shoda: 0, obsahující výraz: 59).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
ampérmetr - ammeter n:
endosperm - endosperm n:
{endHspRm}
hemživost (spermií) - motility (of sperm)
hypermangan - permanganate n:
potassium permanganate
hypermarket - hypermarket n:
{hTpRma:rkIt}
hypermarket - mall n:
{mOl}
hypermédia - hypermedia n:
hypermetropický - hypermetropic adj:
hypermetropie - hypermetropia n:
hypermetropie - hyperopia n:
{hTpRCpi:H}
hypermetropní - hypermetropic
hypermoderní - trendy adj:
{trendi:}
hypermoderní - ultramodern adj:
{AltrHma:dRn}
impermeabilita - impermeability [eko.]
nacpávač tašek (supermarkety) - bag boy n:
permafrost - permafrost n:
permanentka - season ticket n:
permanentka - season-ticket n:
permanentně - permanently adv:
{pRmHnHntli:}
permanentně - perpetually adv:
{pRpeSu:Hli:}
permanentně unavený - born tired
permanentní - permanent adj:
{pRmHnHnt}
permanentní - perpetual adj:
{pRpeSu:Hl}
permanentní fond na Aljašce - Permanent Fund In Alaska. [eko.]
permanentní magnet - permanent magnet n:
permeabilita - permeability [eko.]
{pRmi:HbIlIti:}
permitivita - permittivity n:
permutace - permutation n:
permutace - permutations n: pl.
{pRmju:tJLHnz}
permutovaný - permuted adj:
permutující - permuting adj:
semipermanentní - semipermanent adj:
{semi:pRmHnHnt}
semipermeabilní - semipermeable adj:
sperma - cum n:
{kAm}
sperma - Jism n: [vulg.]
synonyma: cum, sperm, semen
sperma - jizz
sperma - semen n:
{si:mHn}
sperma - sperm n:
{spRm}
spermatická buňka - sperm cell n:
spermatická buňka - spermatozoon n:
spermatický - spermatic adj:
spermatický vak - spermatophore
spermatofyt - spermatophyte [eko.]
spermatogeneze - spermatogenesis
spermicid - spermicide n:
spermicidický - spermicidal adj:
spermicidní - spermicidal adj:
spermie - sperm n:
{spRm}
spermie - spermatocyte n:
spermie - spermatozoa pl.
spermie (mn. č.) - spermatozoa
superman - superman n:
{su:pRmHn}
supermarket - hypermarket n:
{hTpRma:rkIt}
supermarket - supermarket n:
{su:pRma:rkIt}
supermarket - supermart
supermarket - superstore n:
{su:pRstOr}
supermarkety - supermarkets n: pl.
{su:pRma:rkIts}
supermodelka - supermodel n:
supermolekula - supermolecule

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit perm do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "perm" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž