Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz mall bylo nalezeno překladů: 89 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 88).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: mall
{mOl}
- hypermarket
adj: abnormally
{EbnOrmHli:}
- abnormálně
adv: abysmally
{HbIzmHli:}
- hrozně
adv: dismally
{dIzmHli:}
- neutěšeně
adv: dismally
{dIzmHli:}
- depresivně
adv: formally
{fOrmHli:}
- formálně
adv: infinitesimally
- nepatrně
adv: informally
{InfOrmHli:}
- neformálně
adv: isothermally
- izotermicky
n: mallard
{mElRd}
- divoká kachna
n: malleability
{mEli:HbIlHti:}
- poddajnost
adj: malleable
{mEli:HbHl}
- poddajný
n: mallee
- blahovičník
n: mallet
{mElIt}
- palička
n: pl. mallets
- paličky
n: [jmén.] Mallory
příjmení, ženské křestní jméno {mElRi:}
- Mallory
n: mallow
{mElC}
- sléz
mallow
{mElC}
- druh rostliny
malls
{mOlz}
- nákupní střediska
n: marshmallow
{ma:rLmelC}
- pórovitá sladkost
n: marshmallow
{ma:rLmelC}
- ibišek
marshmallows
{ma:rLmelCz}
- pórovité sladkosti
adv: maximally
- maximálně
minimally
{mInHmHli:}
- minimálně
normally
{nOrmHli:}
- normálně
normally
{nOrmHli:}
- běžně
adv: optimally
- optimálně
n: packet (small)
- balíček
adv: proximally
- proximálně
shopping mall
- nákupní středisko
shopping mall
- obchodní centrum
small
{smOl}
- malý
small
{smOl}
- drobný
adj: small
{smOl}
- nepatrný
small
{smOl}
- nevelký
adj: small
{smOl}
- malicherný
adj: small
{smOl}
- maličký
adj: small
{smOl}
- nevýznamný
small boat
- člun
[eko.] small business
- malý podnik
small change
- drobné
small claims court
- soud zabývající se drobnými žalobami
small gate
- branka
small glass
- kalíšek
small glass
- sklenička
small hydro
- malá vodní elektrárna
small insect
- brouček
small intestine
- tenké střevo
[eko.] small investor
- malý investor
n: small mirror
- zrcátko
small packet
- balíček
n: small parcel
- balíček
n: small potatoes
- malá ryba
small room
- pokojík
[eko.] small scale clean technologies
- čisté technologie malých rozměrů
small stove
- kamínka
small table
- stolek
small talk
- nezávazná konverzace
small tower
- věžička
small town
- městečko
n: small town
- maloměsto
small tray
- tácek
small window
- okénko
small wood
- hájek
n: small-mindedness
- úzkoprsost
small-scale
- v malém měřítku
[eko.] small-scale enterprise
- malé podnikání
adj: small-time
- druhořadý
n: small-town
- maloměsto
smaller
{smOlR}
- menší
smaller bell
- zvonek
smaller brush
- kartáček
smaller glass
- sklenka
smaller street
- ulička
smaller tree
- stromek
smaller wood
- lesík
smallest
{smOlHst}
- nejmenší
n: [jmén.] Smalley
příjmení {smEli:}
- Smalley
n: smallholder
- malorolník
n: smallholder
- rolník
n: smallholder
- zemědělec
adj: smallish
{smOlIL}
- pomenší
n: smallness
{smOlnHs}
- malost
n: smallpox
variola {smOlpa:ks}
- pravé neštovice
n: smallpox
{smOlpa:ks}
- neštovice
n: smalltalk
{smOltOk}
- tlachání
n: smalltalk
{smOltOk}
- pokec
n: [jmén.] Smallwood
příjmení {smOlwUd}
- Smallwood
adv: thermally
- termálně

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit mall do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "mall" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž