Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz semen bylo nalezeno překladů: 50 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 49).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: semen
{si:mHn}
- sperma
abasement - ponížení
abasement - pokoření
advertisement
{HdvRtHzmHnt}
- reklama
advertisement
{HdvRtHzmHnt}
- inzerát
n: pl. advertisements
{EdvRtTzmHnts}
- reklamy
n: pl. advertisements
{EdvRtTzmHnts}
- inzeráty
advisement
{HdvTzmHnt}
- rada
n: aggrandisement
- zvětšení
n: amusement
{Hmju:zmHnt}
- zábavní
amusement
{Hmju:zmHnt}
- obveselení
amusement
{Hmju:zmHnt}
- pobavenost
amusement
{Hmju:zmHnt}
- pobavení
amusement
{Hmju:zmHnt}
- veselost
n: amusement
{Hmju:zmHnt}
- zábava
amusement park
- zábavní park
amusements
{Hmju:zmHnts}
- zábava, povyražení
n: appeasement
{Hpi:zmHnt}
- uklidnění
n: appraisement
- ohodnocení
n: appraisement
- ocenění
adj: bargain-basement
- úpadkový
n: basement
{bJsmHnt}
- sklepení
basement
stav. {bJsmHnt}
- základy
basement
{bJsmHnt}
- sklepní
basement
{bJsmHnt}
- suterén
[stav.] basement
{bJsmHnt}
- podzemní podlaží
n: bemusement
{bemju:smHnt}
- zmatení
n: bemusement
{bemju:smHnt}
- mystifikace
casement
- okenní křídlo
n: chastisement
- výprask
n: chastisement
- kárání
debasement
{dHbJsmHnt}
- ponížení
n: disbursement
{dIsbRsmHnt}
- výplata
n: disenfranchisement
{dIsInfrEnSTzmHnt}
- zbavení hlasovacího práva
disfranchisement
- zbavení práv
n: easement
{i:zmHnt}
- úleva
n: easement
{i:zmHnt}
- zmírnění
[eko.] easements/covenants
- úlevy/smlouvy
n: encasement
- zapouzdření
n: encasement
- obednění
n: endorsement
{endOrsmHnt}
- souhlas
n: endorsement
{endOrsmHnt}
- schválení
n: enfranchisement
- schválení
n: enfranchisement
- certifikace
n: pl. horsemen
{hOrsmHn}
- jezdci
n: indorsement
- indosament
n: reimbursement
{ri:ImbRsmHnt}
- refundace
[eko.] reimbursement
{ri:ImbRsmHnt}
- úhrada
n: self-abasement
- sebeponížení
n: pl. warehousemen
- skladníci

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit semen do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "semen" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž