Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz line bylo nalezeno překladů: 125 (přesná shoda: 25, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: line
{lTn}
- vlasec
n: line
{lTn}
- trasa
n: line
{lTn}
- tah
n: line
{lTn}
- sortiment
n: line
{lTn}
- rys
n: line
{lTn}
- obrys
n: line
{lTn}
- hranice
n: [amer.] line
čekajících lidí {lTn}
- fronta
n: line
{lTn}
- branže
n: line
{lTn}
- kolej
n: line
{lTn}
- šik
v: line
{lTn}
- šikovat
n: line
{lTn}
- šňůra
n: line
{lTn}
- řádek
n: line
{lTn}
- rodokmen
v: line
{lTn}
- linkovat
n: line
{lTn}
- dráha
v: line
{lTn}
- lemovat
n: line
{lTn}
- potrubí
n: line
{lTn}
- trať
n: line
{lTn}
- řada
n: [mat.] line
{lTn}
- přímka
n: line
{lTn}
- linka
n: line
{lTn}
- linie
n: line
{lTn}
- čára
a fine line - úzký vztah
n: a line - čára
n: acetylcholine
{HsetHlkCli:n}
- acetylcholin
Adeline
{EdHlTn}
- Adeline
adrenaline
{HdrenHlHn}
- adrenalin
[eko.] aeration pipeline
- zavzdušňovací potrubí
air-line
- letecká linka
airline
{erlTn}
- aerolinka
airliner
{erlTnR}
- dopravní letadlo
airlines
{erlTnz}
- letecké linky
n: airlines
{erlTnz}
- aerolinie
airlines
{erlTnz}
- aerolinky
v: aline
{HlTn}
- vyrovnat
aline
{HlTn}
- srovnat
alinement
- trasa
adj: [chem.] alkaline
{ElkHlTn}
- zásaditý
adj: alkaline
{ElkHlTn}
- alkalický
[eko.] alkaline metal
- alkalický kov
alkaline reaction
- reakce alkalická
adj: along those lines
- podobný
n: [jmén.] Angeline
příjmení, ženské křestní jméno {JNgIlTn}
- Angeline
adj: aniline
- anilinový
n: [chem.] aniline
- anilín
n: anticline
{EntIklTn}
- antiklinála
aquiline
- jako orlí zobák
ass on the line
- být zodpovědný za chybu
n: assembly line
- montážní linka
assembly line
- montážní pás
[eko.] bank line
- břehová čára
n: banner headline
- palcový titulek
n: base line
- základní čára
n: baseline
{bJslTn}
- základna
n: baseline
{bJslTn}
- základní čára
n: beastliness
- zvířeckost
n: beastliness
- ohavnost
n: beastliness
- bestialita
bedlinen
- prádlo
beeline
- namířit si přímo
below the line
- pod čarou
below the poverty line
- za hranicí chudoby
below the poverty line
- velmi chudý
n: [jmén.] Berliner
příjmení {bRlInR}
- Berliner
n: bloodline
- rodokmen
border line
- hraniční čára
border line
též přeneseně
- hranice
border line
- hraničící
adj: borderline
{bOrdRlTn}
- hraniční
n: borderline
{bOrdRlTn}
- hranice
bottom line
- konečný součet
n: bowline knot
typ uzlu
- dračí smyčka
breadline
- existenční minimum
[eko.] budget line
- rozpočtová linie
n: burliness
- hřmotnost
by-line
- novinový podtitulek
byline
{bTlTn}
- vedlejší trať
Caroline
{kerHlTn}
- Karolína
n: [jmén.] Caroline
příjmení, okres v USA, ženské křestní jméno {kerHlTn}
- Caroline
cash on the line
- zaplatit vše v hotovosti
adj: cauline
- stonkatý
n: centerline
- osa
n: chilliness
- mrazivost
choline
- cholin
cholinesterase
- cholinesteráza
cleanliness
{klenli:nIs}
- čistota
cline
{klTn}
- klin
clothesline
- šňůra na prádlo
coastline
{kCstlTn}
- obrys pobřeží
n: coastline
{kCstlTn}
- pobřežní čára
adj: collinear
- rovnoběžný
adj: collinear
- kolineární
n: comeliness
- sličnost
[it.] command line
- příkazový řádek
n: [náb.] compline
- poboznost
n: [mat.] contour line
- vrstevnice
adj: coralline
- korálový
n: costliness
- nákladnost
n: courtliness
- uhlazenost
n: courtliness
- elegance
n: cowardliness
- zbabělost
crack the line-up
- pasovat do týmu
crack the lineup
- pasovat do týmu
credit line
- úvěrový limit
credit line
- hranice úvěru
n: crinoline
- krinolína
crinoline
- druh sukně
adj: crystalline
{krIstHlTn}
- křišťálový
adj: crystalline
{krIstHlTn}
- krystalický
[eko.] crystalline water
- krystalická voda
n: curliness
- kudrnatost
adj: [mat.] curvilinear
- křivočarý
n: dastardliness
- zbabělost
n: dateline
{dJtlTn}
- datová čára
deadline
{dedlTn}
- stanovená lhůta
deadline
{dedlTn}
- poslední termín
deadline
{dedlTn}
- nejzazší termín
deadline
{dedlTn}
- nejzazší mez
deadline
{dedlTn}
- krajní lhůta
n: deadline
{dedlTn}
- uzávěrka
n: deadline
{dedlTn}
- termín
n: deadline
{dedlTn}
- lhůta

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit line do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "line" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž