Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz scope bylo nalezeno překladů: 60 (přesná shoda: 13, obsahující výraz: 47).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
scope
{skCp}
- volnost
scope
{skCp}
- prostor
scope
{skCp}
- dráha
scope
{skCp}
- cíl
n: scope
{skCp}
- rozsah
n: scope
{skCp}
- dosah
n: scope
{skCp}
- mikroskop
n: scope
{skCp}
- osciloskop
n: scope
{skCp}
- periskop
n: scope
{skCp}
- působnost
n: scope
{skCp}
- rámec
n: scope
{skCp}
- teleskop
n: scope
{skCp}
- šíře
n: bioscope - kino
n: bioscope - bioskop
n: bronchoscope - bronchoskop
n: chronoscope - chronoskop
n: chronoscope - časoměr
n: colonoscope - sigmoidoskop
n: culdoscope - endoskop
n: electron microscope - elektronový mikroskop
n: electroscope - elektroskop
n: endoscope - endoskop
n: epidiascope - epidiaskop
n: fluoroscope - fluoroskop
n: gyroscope
{ZTrHskCp}
- gyroskop
n: gyroscope
{ZTrHskCp}
- setrvačník
n: hodoscope
- hodoskop
horoscope
{hOrHskCp}
- horoskop
n: hygroscope
- vlhkoměr
n: hygroscope
- hygroskop
n: iconoscope
- ikonoskop
n: kaleidoscope
{kHlTdHskCp}
- kaleidoskop
n: kinescope
- kineskop
n: laparoscope
- laparoskop
n: laryngoscope
- laryngoskop
n: microscope
{mTkrHskCp}
- mikroskop
n: pl. microscopes
{mTkrHskCps}
- mikroskopy
n: nephoscope
- nefoskop
n: ophthalmoscope
{a:fQElmHskCp}
- oftalmoskop
n: oscilloscope
- osciloskop
n: periscope
{perHskCp}
- periskop
n: proctoscope
- rektoskop
n: radarscope
radar osciloscope
- obrazovka radaru
n: [tech.] radio telescope
- radio teleskop
n: scopes
{skCps}
- oblasti
n: pl. scopes
{skCps}
- rozsahy
n: sigmoidoscope
- sigmoidoskop
n: spectroscope
- spektroskop
n: stereoscope
- stereoskop
n: stethoscope
{steQHskCp}
- stetoskop
stroboscope
- stroboskop
n: synchronoscope
- synchronoskop
n: synchroscope
- synchroskop
n: telescope
{telHskCp}
- dalekohled
telescope
{telHskCp}
- teleskop
n: pl. telescopes
{telHskCps}
- dalekohledy
n: ultramicroscope
- ultramikroskop
n: [astr.] 6 6 x-ray telescope
- rentgenový teleskop
zoescope
- stroboskop

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit scope do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "scope" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž