Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz bílý bylo nalezeno překladů: 40 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 39).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
bílý - white adj:
{wTt}
automobily - automobiles n: pl.
{OtHmCbi:lz}
automobily - motorcars n: pl.
{mCtRka:rz}
bariéra mezi černými a bílými - Jim Crow
Bílý dům - White House n:
sídlo prezidenta USA
bílý ořech - hickory
{hIkRi:}
bílý papír - white paper n:
bílý plech - tin plate
bílý plech - tinplate
bílý rybíz - white currant n: [bot.]
meruzalka
bílý šum - white noise n:
bílý trpaslík - white dwarf n: [astrol.]
černobílý - black and white
černoch pokorný k bílým - Uncle Tom
člověk způsobilý jízdy - roadworthy
doktrína o nadřazenosti bílých nad barevnými - white supremacy n: [amer.]
dub bílý - white oak n: [bot.]
indický stálezelený keř pěstovaný pro záplavu bílých vonných květů - Arabian jasmine
Jasminum sambac
jasan bílý - white ash n: [bot.]
liliově bílý - lily
{lIli:}
mléčně bílý - milk-white
mléčně bílý - milky
{mIlki:}
nebílý - nonwhite
{na:nwTt}
nezpůsobilý - incapable adj:
{InkJpHbHl}
nezpůsobilý - ineligible adj:
{InelIZHbHl}
nezpůsobilý být volen - unelectable
nosící bílý límeček - white-collar adj:
přístupný jen bílým - lily-white
sněhobílý - snow-white adj:
sněhobílý - snowy adj:
{snCi:}
šedobílý - off-white adj:
topol bílý - abele
{Hbi:l}
způsobilý - competent adj:
{ka:mpHtHnt}
způsobilý - eligible adj:
{elHZHbHl}
způsobilý - elligible adj:
způsobilý - fit adj:
{fIt}
způsobilý být volen - electable
{IlektHbHl}
způsobilý jízdy - roadworthy
způsobilý k tanci - danceable
způsobilý létání - airworthy n:
{erwRDi:}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit bílý do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "bílý" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž