Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz white bylo nalezeno překladů: 112 (přesná shoda: 14, obsahující výraz: 98).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
v: white
{wTt}
- bělet
n: white
{wTt}
- běloba
n: white
{wTt}
- bílek
v: white
{wTt}
- bílit
adj: white
{wTt}
- bledý
white
{wTt}
- bílá barva
white
{wTt}
- oční bělmo
adj: white
{wTt}
- bílý
n: white
{wTt}
- běloch
n: white
{wTt}
- bílá
adj: white
{wTt}
- bělošský
adj: white
{wTt}
- neposkvrněný
n: white
{wTt}
- bělmo
n: white
{wTt}
- bělost
black and white - černé na bílém
black and white - černobílý
black and white photo - černobílá fotografie
black-and-white - černé na bílém
bobwhite - křepelka viržinská
egg white - bílek
n: lily-white - liliově bílá barva
lily-white - přístupný jen bílým
milk-white - mléčně bílý
non-white - barevný člověk
nonwhite
{na:nwTt}
- barevný člověk
nonwhite
{na:nwTt}
- nebílý
adj: off-white
- šedobílý
adj: off-white
- našedlý
adj: snow-white
- sněhobílý
snow-white
- sněhurka
n: [zool.] white admiral
motýl
- bělopásek
n: [zool.] white ant
- termit
n: [bot.] white ash
- jasan bílý
n: white balance
foto
- vyvážení bílé
n: [bot.] white birch
- bříza bradavičnatá
n: [biol.] white blood cell
- leukocyt
n: [biol.] white blood cell
- bílá krvinka
n: [biol.] white blood corpuscule
- bílá krvinka
n: [bot.] white cedar
- cypřišek zeravovitý
n: white corpuscle
- leukocyt
n: [bot.] white currant
meruzalka
- bílý rybíz
n: [bot.] white cypress
- tisovec dvouřadý
n: [astrol.] white dwarf
- bílý trpaslík
n: [přen.] white elephant
- zbytečná přítěž
n: [přen.] white elephant
- danajský dar
n: white feather
symbol zbabělosti
- bílé pírko
n: white flag
na znamení kapitulace
- bílá vlajka
n: [zool.] white fox
- polární liška
n: [přen.] white gold
- cukr
n: [přen.] white gold
- bavlna
n: pl. white goods
- bílé zboží
n: [přen.] white heat
- vášeň
n: [přen.] white heat
- vroucnost
n: white horse
- bělouš
n: White House
sídlo prezidenta USA
- Bílý dům
n: [chem.] white lead
- olovnatá běloba
n: white lie
- nevinná lež
n: white magic
- bílá magie
n: white man
- poctivý člověk
n: white man
- běloch
n: white matter
- bílá hmota
n: white meat
- bílé maso
n: [bot.] white mustard
- hořčice bílá
n: white noise
- bílý šum
n: [bot.] white oak
- dub bílý
n: [bot.] white oak
- dub zimní
n: white of egg
- bílek
n: white paper
- bílý papír
n: [zem.] White Russia
- Bělorusko
n: [zem.] White Ruthenia
- Bělorusko
n: white slave
- bílá otrokyně
n: white slavery
- obchod s děvčaty
n: white stick loaf
- veka
n: [amer.] white supremacy
- doktrína o nadřazenosti bílých nad barevnými
n: white trash
- bílá nuzota
n: [chem.] white vitriol
- skalice bílá
n: [bot.] white walnut
- ořešák popelavý
n: white water
- bílá voda
n: [zool.] white whale
- bílá velryba
n: [bot.] white willow
- vrba bílá
n: white wine
- bílé víno
adj: white-collar
- duševně pracující
adj: white-collar
- kancelářský
adj: white-collar
- nemanuální
adj: white-collar
- nosící bílý límeček
adj: white-hot
- rozžhavený do běla
n: white-out
- běloba
n: [zool.] whitebait
- druh sledě
n: [zool.] whitefish
{wTtfIL}
- síh
n: [jmén.] Whitehall
příjmení {wTthOl}
- Whitehall
whitehall
{wTthOl}
- ulice
whitehead
{wTthed}
- bílé hrudky pod kůží
n: [jmén.] Whitehorse
příjmení, město - Kanada {wTthOrs}
- Whitehorse
n: [jmén.] Whiteley
příjmení {wTtli:}
- Whiteley
adv: whitely
{wTtli:}
- bíle
v: whiten
{wTtHn}
- bělet
v: whiten
{wTtHn}
- bílit
v: whiten
{wTtHn}
- nabílit
n: whitener
{wTtnR}
- bělidlo
n: whiteness
{wTtnHs}
- bělost
n: whitening
- bělení
n: whiteout
- arktické splývání obzoru
adj: whiter
{wTtR}
- světlejší
n: pl. whites
{wTts}
- běloši
n: pl. whites
{wTts}
- bílí
v: whites
{wTts}
- natírá na bílo
whites
{wTts}
- bílé
n: whitespace
- prázdné místo
adj: whitest
- nejbělejší
n: [zoo.] whitethroat
lat.: sylvia cinerea
- pěnice popelavá
v: whitewash
{wTtwa:L}
- bílit
n: whitewash
{wTtwa:L}
- vápno

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit white do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "white" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž