Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz a bylo nalezeno překladů: 102 (přesná shoda: 2, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
a - and conj:
{End}
a - plus
{plAs}
jaro - blue time
kdo stáčí (víno nebo jiné nápoje) - racker n:
pevné poplatky za služby - Unitary Charge
plošné zakládání - shallow foundation [stav.]
renesanční - Renaissance
{renHsa:ns}
roztloukat - knap v:
kámen kladivem
umění prodávat - salesmanship
{sJlzmHnLIp}
zaměstnavatel Italů nebo Řeků (zejm. v USA) - padrone n: [amer.]
- čárka nad písmenem - macron
-ával, -íval atd. - would v:
opakování děje v minulosti {wUd}
-násobný - -fold
-násobný - tuple adj:
-stranný - sided adj:
{sTdHd}
... je toho důkazem - case in point
(a) přesto - even so
(by the way) - btw. [zkr.]
(jednací) sál - chamber n:
{SJmbR}
(po)štvat - sick v:
obměna "seek" útočně, sick a dog upon {sIk}
(Power) Management And Distribution System for the More Electric aircraft - MADMEL [zkr.] [voj.]
(profesionální) boxer; rváč - fighter n:
amerikanismus {fTtR}
(vojensky) vyčerpat, unavit (nepřítele) - attrit v:
amerikanismus
(vy)pacit - prise v:
(změřená) křivka - waveform n:
# (znak číslice) - hash sign n:
= fair-minded - fair minded adj:
= forecastle (příďová nástavba lodi) - fo'c's'le
= subprime mortgage - subprime n: [amer.]
riziková hypotéka
1. dubna - April Fool's Day n:
1. dubna - April Fools' Day n:
1. hrubý domácí produkt, 2. zbožové vývojové praktiky - GDP [eko.]
1. max. úroveň koncentrace, 2. max. hladina kontaminantu - MCL [eko.]
1. světová válka - World War I n:
1. světová válka - WWI n: [zkr.]
1. zbožové env. praktiky, 2. skupina pro env. výkon - GEP [eko.]
1.lehký železniční transit, 2. dálkový transport - LRT [eko.]
1.marginální nákl. na snižování, 2.max.dosažitelná koncentr. - MAC [eko.]
{mEk}
1.přípustný limit expozice, 2. přípustná úroveň expozice - PEL [eko.]
10 až 15 let - a dog's age
11. listopadu - Veterans Day
14. písmeno hebrejské abecedy - nun n:
{nAn}
2. světová válka - World War II n:
2. světová válka - WWII n: [zkr.]
24 hours a day, 7 days a week - 24/7 [zkr.]
4/5 galonu - Jeroboam
{ZerHbCHm}
5-ti dveřové auto - hatchback
{hESbEk}
7. a 8. stupeň střední školy v USA - junior high n:
7. a 8. stupeň střední školy v USA - junior high school n:
8. prezident USA - Van Buren n:
a co? - so what?
a další - et al. [lat.]
et alii/a jiní, et aliae/a jiné, et alia/a jiná
a další věci - and stuff
a dur - a major
a ještě více - and then some
a kdoví co ještě - whatnot
{wAtna:t}
a obracne , a naopak - and vice versa
a priori - a priori
a rychle! - pronto
{pra:ntC}
a samozřejmě ... - as luck would have it
a tak dál - and so on
a tak dále - and stuff
a tak dále - et cetera lat:
a tak dále - etc. [zkr.] (lat.)
et cetera
a ta - as well as
a.s. - corp
{kOrp}
a/nebo - and/or
Aachen - Aachen n:
město v Německu {a:kHn}
abampér - abampere n:
abandonovat - abandon v:
{HbEndHn}
abatyše - abbess n:
abatyšský - abbatial adj:
abazický - abasic adj:
abázie - abasia n:
abbé - abbe
{Ebi:}
Abbott - Abbott n: [jmén.]
příjmení {EbHt}
Abby - Abby n: [jmén.]
příjmení, ženské křestní jméno {Ebi:}
abdikace - abdication n:
{EbdIkJLHn}
abdikoval - abdicated v:
{EbdHkJtHd}
abdikovat - abdicate v:
{EbdHkJt}
abdominální - abdominal
{Ebda:mHnHl}
abdukce - abductions n: [med.]
{EbdAkLHnz}
Abdul - Randolph Samir
Erich {rEnda:lf}
abeceda - ABC
abeceda - ABC's
abeceda - alphabet n:
{ElfHbet}
abecedně - alphabetical
{ElfHbetIkHl}
abecedně - alphabetically
{ElfHbetIkli:}
abecedně číslicový - alphamerical
abecední - abc adj:
abecední - abecedarian adj:
abecední - alphabetic
{ElfHbetIk}
abecední pořa - alphabetical order
abecední seznam - alphabetized list
abecedy - alphabets n: pl.
Ábel - Abel n: [male] [jmén.] [náb.]
Vlastní jméno, biblická postava {JbHl}
abelovská grupa - Abelian group
Abelson - Abelson n: [jmén.]
příjmení {EbIlsHn}
aberace - aberration
{EbRJLHn}
Aberdeen - Aberdeen
{EbRdi:n}
Abernathy - Abernathy n: [jmén.]
příjmení {EbRnEQi:}
aberující - aberrant
{EberHnt}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit a do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "a" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž