Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz abandon bylo nalezeno překladů: 22 (přesná shoda: 6, obsahující výraz: 16).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
abandon
{HbEndHn}
- zanechat
v: abandon
{HbEndHn}
- abandonovat
v: abandon
{HbEndHn}
- opouštět
v: abandon
{HbEndHn}
- zanedbat
v: abandon
čeho {HbEndHn}
- vzdát se
v: abandon
{HbEndHn}
- opustit
abandon to - oddat se, zcela se oddat (čemu)
adj: abandoned
{HbEndHnd}
- zanechaný
abandoned
{HbEndHnd}
- opustil
adj: abandoned
{HbEndHnd}
- zkažený
adj: abandoned
{HbEndHnd}
- zhýralý
abandoned
{HbEndHnd}
- zpustlý
abandoned
{HbEndHnd}
- opuštěný
abandoned
{HbEndHnd}
- nemravný
n: abandoned infant
- opuštěné dítě
n: abandoned person
- opuštěná osoba
n: abandoned ship
- opuštěná loď
adj: abandoning
{HbEndHnIN}
- opouštějící
abandoning
{HbEndHnIN}
- opouštění
n: abandonment
{HbEndHnmHnt}
- opuštění
abandonment
{HbEndHnmHnt}
- opuštěná budova
v: abandons
{HbEndHnz}
- opouští

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit abandon do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "abandon" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž