Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz nun bylo nalezeno překladů: 56 (přesná shoda: 4, obsahující výraz: 52).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: nun
{nAn}
- řeholnice
nun
{nAn}
- řádová sestra
nun
{nAn}
- jeptiška
n: nun
{nAn}
- 14. písmeno hebrejské abecedy
v: annunciate - vyhlásit
v: annunciated - vyhlásil
n: annunciation - zvěstování
n: annunciation - prohlášení
n: annunciator - oznamovatel
n: annunciator - hlasatel
annunciator - signalizátor
n: conundrum
{kHnAndrHm}
- hlavolam
n: conundrum
{kHnAndrHm}
- hádanka
v: denunciate
- udat
n: denunciation
{dInAnsi:JLHn}
- veřejné odsouzení
n: denunciation
{dInAnsi:JLHn}
- denunciace
n: denunciation
{dInAnsi:JLHn}
- nařčení
adj: denunciative
- obžalovávající
adj: denunciative
- obžalovací
adj: denunciative
- denuncující
adj: denunciative
- výhružný
adj: denunciative
- udavačský
n: denunciator
- denunciant
adj: denunciatory
- udavačský
[eko.] designing inundation
- návrhová povodeň
v: enunciate
- vyslovovat
v: enunciate
- formulovat
v: enunciated
{InAnsi:JtId}
- vyslovoval
v: enunciated
{InAnsi:JtId}
- formuloval
n: enunciation
- výslovnost
n: enunciation
- vyslovení
v: inundate
{InHndJt}
- zaplavit
adj: inundated
{InHndJtId}
- zaplavený
v: inundating
- zaplavení
[eko.] inundation
- inundace
inundation
- povodeň
inundation
- záplava
[eko.] inundation area
- inundační území
[eko.] inundation water
- inundační voda
n: mispronunciation
- špatné vyslovení
n: mispronunciation
- špatná výslovnost
nonuniform
- neuniformní
nonuniform
- nehomogenní
nonuniform
- nejednotný
nonuniformity
- nejednotnost
[eko.] nonuniformly mixed pollutant
- nestejnoměrně smíchaný polutant
nonunion
{na:nju:njHn}
- nepatřící do unie
nuncio
{nAnsi:C}
- nuncius
pl. nunneries
- ženské kláštery
nunnery
{nAnRi:}
- ženský klášter
nuns
{nAnz}
- jeptišky
nuns
{nAnz}
- řádové sestry
pronunciation
{prHnAnsi:JLHn}
- výslovnost
n: renunciation
{rInAnsi:JLHn}
- odřeknutí
[eko.] renunciation
{rInAnsi:JLHn}
- odřeknutí se, vzdání se
n: unannunciated intrusion
- neoprávněné vniknutí

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit nun do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "nun" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž