Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz union bylo nalezeno překladů: 52 (přesná shoda: 12, obsahující výraz: 40).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
union
{ju:njHn}
- odbor
union
{ju:njHn}
- dohoda
union
{ju:njHn}
- chudinský okres
union
{ju:njHn}
- manželský svazek
union
{ju:njHn}
- pivní káď
union
{ju:njHn}
- shoda
n: [mat.] union
{ju:njHn}
- sjednocení
union
{ju:njHn}
- svaz
n: union
{ju:njHn}
- konfederace
adj: union
{ju:njHn}
- odborový
n: union
{ju:njHn}
- sdružení
n: union
{ju:njHn}
- unie
n: bunion - puchýř
n: bunion - mozol
n: communion
{kHmju:njHn}
- spojení
n: communion
{kHmju:njHn}
- splynutí
credit union
- úvěrový svaz
credit union
- úvěrová společnost
[fin.] credit union
- Družstevní záložna
n: disunion
{dIsju:njHn}
- rozkol
n: disunion
{dIsju:njHn}
- odloučenost
n: disunion
{dIsju:njHn}
- odloučení
[zem.] n: European Union
- Evropská unie
n: [náb.] Holy Communion
- svaté přijímání
[eko.] International Council of Scientific Unions
- International Council of Scientific Unions ICSU
[eko.] International Council of Scientific Unions
- ICSU International Council of Scientific Unions
[eko.] International Union for Conservation of Nature ***
- International Union for Conservation of Nature ***
[eko.] International Union for Corservation of Nature ***
- IUCN International Union for Conservation of Nature ***
n: labor union
- odborová organizace
n: [am.] labor union
- odbory
nonunion
{na:nju:njHn}
- nepatřící do unie
reunion
{ri:u:njHn}
- shledání
reunion
{ri:u:njHn}
- setkání
n: reunion
{ri:u:njHn}
- opětovné setkání
n: reunion
{ri:u:njHn}
- schůze
n: reunion
{ri:u:njHn}
- sraz
Soviet Union
- Sovětský Svaz
trade union
- odborová organizace
trade union
- odbory
trade unionist
- odborář
pl. trade unions
- odbory
union contract
- kolektivní smlouva
n: [zem.] Union of Soviet Socialist Republics
- Svaz sovětských socialistických republik
unionisation
- sdružování do odborů
unionised
- odborově organizovaný
n: unionism
{ju:njHnIzHm}
- unionismus
n: unionist
{ju:njHnHst}
- odborář
n: unionist
{ju:njHnHst}
- unionista
unionization
{ju:njHnHzJLHn}
- syndikalizace
unionize
{ju:njHnTz}
- vytvořit unii
v: unionize
{ju:njHnTz}
- sjednotit
unions
{ju:njHnz}
- odbory

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit union do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "union" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž