Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz settle bylo nalezeno překladů: 66 (přesná shoda: 10, obsahující výraz: 56).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
settle
{setHl}
- usadit
v: settle
{setHl}
- dohodnout
v: settle
{setHl}
- kolonizovat
v: settle
{setHl}
- dojednat
v: settle
{setHl}
- domluvit
v: settle
{setHl}
- osídlit
v: settle
{setHl}
- urovnat
v: settle
{setHl}
- vypořádat
v: settle
{setHl}
- vyřešit
v: settle
{setHl}
- osadit
a score to settle - nevyřízený účet
cash settlement - hotově
v: resettle
{ri:setHl}
- přesídlit
n: resettlement
{ri:setHlmHnt}
- přesídlení
n: resettlement
{ri:setHlmHnt}
- vystěhování
v: settle down
- usadit se
v: settle down
- usídlit se
v: settle down
- ustálit se
v: settle down
- uklidnit se
settle in
- zařídit se
settle in
- zařizovat se
settle on
- dohodnout se
settle on
- ustálit se na
v: settle up
- vyřídit
adj: settled
{setHld}
- dohodnutý
adj: settled
{setHld}
- obydlený
adj: settled
{setHld}
- uhrazený
v: settled
{setHld}
- urovnán
adj: settled
{setHld}
- urovnaný
adj: settled
{setHld}
- usazený
adj: settled
{setHld}
- usedlý
adj: settled
{setHld}
- ustálený
v: settled
{setHld}
- vyřízen
adj: settled
{setHld}
- zaplacený
adj: settled
{setHld}
- zastavěný
adj: settled
{setHld}
- pevný
adj: settled
{setHld}
- stálý
settlement
{setHlmHnt}
- dohoda
n: settlement
{setHlmHnt}
- osada
settlement
{setHlmHnt}
- vyrovnání
n: settlement
{setHlmHnt}
- úhrada
[eko.] settlement
{setHlmHnt}
- vyrovnání (účtu)
n: settlement
{setHlmHnt}
- finanční vypořádání
n: settlement
{setHlmHnt}
- likvidace
n: settlement
{setHlmHnt}
- osídlení
n: settlement
{setHlmHnt}
- osídlování
n: settlement
{setHlmHnt}
- sedání
n: settlement
{setHlmHnt}
- usazení
n: settlement
{setHlmHnt}
- usazování
n: settlement
{setHlmHnt}
- usmíření
pl. settlements
{setHlmHnts}
- vypořádání
n: pl. settlements
{setHlmHnts}
- dohody
n: pl. settlements
{setHlmHnts}
- osady
n: settlements
{setHlmHnts}
- úhrady
n: settler
{setHlR}
- osadník
n: settler
{setHlR}
- usedlík
n: pl. settlers
{setlRz}
- osadníci
v: settles
{setHlz}
- urovnává
v: settles
{setHlz}
- vyřizuje
v: unsettle
{HnsetHl}
- rozrušit
v: unsettle
{HnsetHl}
- vyrušit
v: unsettle
{HnsetHl}
- zneklidnit
adj: unsettled
{HnsetHld}
- nevyrovnaný
unsettled
{HnsetHld}
- neustálený
[eko.] unsettled
{HnsetHld}
- nestálý, neusazený
[eko.] urban settlement
- sídelní aglomerace

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit settle do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "settle" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž