Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz row bylo nalezeno překladů: 105 (přesná shoda: 5, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: row
{rC}
- řada
n: row
{rC}
- řádek
v: row
{rC}
- veslovat
n: row
{rC}
- řádka
n: row
{rC}
- hádka
a hard row to hoe - obtížný úkol
a pinch to grow an inch - štípnutí oslavence narozenin
n: a stone's throw - krátká vzdálenost
a stone's throw - co by kamenem dohodil
a stone's throw - 25 metrů
absence makes the heart grow fonder
nejsem si tím jist, ale bude to něco takového významu
- střídmost dělá srdce nežnější
actual growth
- skutečný hospodářský růst
[eko.] agency growth
- růst agentury
arrow
{ErC}
- šipka
arrow
{ErC}
- ukazatel
n: arrow
{ErC}
- šíp
n: arrowhead
{ErChed}
- hrot šípu
arrowroot
{erCru:t}
- maranta třtinová
arrowroot
{erCru:t}
- druh rostliny
n: pl. arrows
{ErCz}
- šípy
as the crow flies
- vzdušnou čarou
n: barrow
{bErC}
- kolečko
n: barrow
{bErC}
- trakař
n: barrow
{bErC}
- mohyla
n: barrow
{bErC}
- rudl
become narrow
- úžit se
n: [jmén.] Bobrow
příjmení {ba:brC}
- Bobrow
n: borrow
{ba:rC}
- výpůjčka
v: borrow
{ba:rC}
- vypůjčit si
borrow
{ba:rC}
- půjčovat si
borrow
{ba:rC}
- půjčit si
borrow sth from sb
- (vy)půjčit si něco od někoho
borrow sth from sb
- vypůjčit si něco od někoho
adj: borrowable
- vypůjčitelný
adj: borrowed
{ba:rCd}
- vypůjčený
n: borrower
{ba:rCR}
- vypůjčovatel
n: borrowing
{ba:rCIN}
- půjčování
borrowing rate
- výpůjční sazba
brow
{brV}
- čelo
v: browbeat
{brVbi:t}
- zastrašit
adj: browbeaten
- zastrašený
adj: browbeaten
- vynucený
brown
{brVn}
- hněď
brown
{brVn}
- hnědý
n: brown ale
sladké a tmavé pivo
- anglické pivo
brown coal
- hnědé uhlí
[med.] brown lung
chronická bronchitida způsobená prachem z bavlny
- byssinóza
brown rice
- neloupaná rýže
n: brown study
- zadumanost
n: brown study
- hloubání
brown-nose
- lézt do zadku
n: [jmén.] Browne
příjmení {brVn}
- Browne
adj: browned off
- neradostný
n: [jmén.] Brownell
příjmení {brVnel}
- Brownell
adj: browner
{brVnR}
- hnědší
brownfield
{brVnfi:ld}
- šedá zóna, nevyhovující či nevyužitý průmyslový areál
n: brownie
{brVni:}
- sušenka
n: brownie points
- body za snaživost
n: browning
{brVnIN}
- hnědnutí
adj: brownish
{brVnIL}
- hnědavý
adj: brownish yellow
- žlutohnědý
adj: brownish-yellow
- žlutohnědý
n: brownness
- hnědost
n: brownout
{brVnVt}
- zahnědnutí
n: brownout
za války proti letadlům {brVnVt}
- zatemnění
browns
{brVnz}
- hnědne
n: brownstone
{brVnstCn}
- hnědý pískovec
n: [jmén.] Brownsville
{brVnzvIl}
- město - Spojené státy americké
browse
{brVz}
- pást se
browse
{brVz}
- spásat
v: browse
{brVz}
- prohlížet
v: browse
{brVz}
- pročítat
v: browse
{brVz}
- brouzdat
v: browsed
{brVzd}
- brouzdal
browser
{brVzR}
- prohledávací program
browser
{brVzR}
- prohlížecí program
n: [it.] browser
{brVzR}
- prohlížeč
browsers
{brVzRz}
- internetové prohlížeče
n: browsing
{brVzIN}
- prohlížení
n: browsing
{brVzIN}
- brouzdání
n: burrow
{bRC}
- nora
burrow
{bRC}
- doupě
burrower
- kdo dělá doupě
n: pl. burrows
{bRCz}
- nory
n: carrion crow
lat. Corvus corone corone
- vrána obecná černá
n: cockcrow
- rozbřesk
[eko.] contour furrow
- průleh
[eko.] contour furrow ploughing
- brázdování
[eko.] contour furrow terracing
- průlehové terasování
[eko.] countor furrow irrigation zone
- přeronový pás
n: crow
{krC}
- sochor
n: crow
{krC}
- megera
v: crow
{krC}
- krákorat
v: crow
{krC}
- krákat
n: crow
{krC}
- kokrhání
v: crow
{krC}
- kokrhat
crow
{krC}
- páčidlo
v: crow
{krC}
- jásat
n: crow
{krC}
- vrána
crow's nest
- strážní koš
crow's nest
- stožárový koš
crow's-nest
- strážní koš
n: Crow; Crows (Crow Indians)
kmen v USA
- Vrána (Vraní Indián); Vrány (Vraní Indiáni)
n: crowbar
{krCba:r}
- sochor
crowbar
{krCba:r}
- páčidlo

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit row do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "row" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž