Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz quit bylo nalezeno překladů: 89 (přesná shoda: 7, obsahující výraz: 82).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
v: quit
{kwIt}
- opustit
v: quit
{kwIt}
- vystěhovat se
v: quit
{kwIt}
- odejít ze zaměstnání
v: quit
{kwIt}
- přestat
v: [neprav.] quit
{kwIt}
- quit/quit/quit
v: quit
{kwIt}
- ukončit
v: quit
{kwIt}
- odejít
acquit
{HkwIt}
- zprostit viny
v: acquit
{HkwIt}
- osvobodit
v: acquit
{HkwIt}
- zprostit
n: acquittal
{HkwItHl}
- splacení
n: acquittance
- stvrzenka
n: acquittance
- kvitance
adj: acquitted
{HkwItHd}
- zproštěný
adj: acquitted
{HkwItHd}
- osvobozený
n: pl. antiquities
{EntIkwHti:z}
- starožitnosti
n: antiquity
{EntIkwHti:}
- starověk
n: antiquity
{EntIkwHti:}
- antika
[eko.] aquitard
- akvitard
call it quits
- přestaň to dělat
equitable
{ekwHtHbHl}
- spravedlivý
adv: equitably
{ekwItHbli:}
- spravedlivě
adv: equitably
{ekwItHbli:}
- nestranně
n: equitation
{ekwHtJLHn}
- jezdectví
[eko.] equities
{ekwHti:z}
- akcie
pl. equities
{ekwHti:z}
- jmění
equity
{ekwHti:}
- vlastní jmění akciové společnosti
equity
{ekwHti:}
- vlastní kapitál akciové společnosti
n: equity
{ekwHti:}
- spravedlnost
n: equity
{ekwHti:}
- rovnost
equity capital
- kmenový kapitál
adj: inequitable
{InekwHtHbHl}
- nespravedlivý
inequity
{InekwHti:}
- nespravedlnost
adj: iniquitous
- zločinný
adj: iniquitous
- nespravedlivý
adj: iniquitous
- neřestný
adv: iniquitously
- zločinně
n: iniquity
- ničemnost
n: iniquity
- nespravedlnost
n: iniquity
- nespravedlivost
n: iniquity
- hanebnost
[eko.] intergenerational equity
- mezigenerační spravedlnost
[eko.] intra- and intergenerational equity objective
- cíle inter- a mezigenerační spravedlnosti
mesquit
- druh stromu s ostny
mesquite
{meski:t}
- druh stromu s ostny
n: mosquito
{mHski:tC}
- moskyt
mosquito
{mHski:tC}
- komár
n: mosquito net
- síť proti komárům
n: mosquitoes
{mHski:tCz}
- komáři
n: mosquitoes
{mHski:tCz}
- moskyti
non sequitur
- nelogické
non sequitur
- nevyplývá
n: obliquity
- zvrácenost
n: obliquity
- nepřímost
n: obliquity
- nejasnost
n: propinquity
- blízkost
n: propinquity
- podobnost
n: propinquity
- příbuznost
n: propinquity
- spřízněnost
quit this place
- odejdi odsud
v: quitclaim
- vzdát se nároku např. u smlouvy
v: quitclaim
- vzdát se nároku
adv: quite
{kwTt}
- úplně
adv: quite
~ so {kwTt}
- zcela správně
6 8 quite
{kwTt}
- ano
adv: quite
{kwTt}
- dost
adv: quite
{kwTt}
- docela
adv: quite
{kwTt}
- ovšem
quite frankly
- zcela upřímně
adv: quite the reverse
- naopak
n: [jmén.] Quito
příjmení {kwi:tC}
- Quito
n: [jmén.] Quito
{kwi:tC}
- hl.m. - Ekvádor
quits
we are ~ now {kwIts}
- vyrovnáni
n: quittance
- kvitance
adj: quitted
- skončený
n: quitter
{kwItR}
- předčasně se vzdávající osoba
n: [slang.] quitter
{kwItR}
- zbabělec
adj: quitter
(hovor., slang.) {kwItR}
- srab (bačkora)
quitters
{kwItRz}
- předčasně se vzdávající osoby
n: quitting
{kwItIN}
- zastavení
n: requital
- odplata
n: requital
- odveta
v: requite
- odměnit
v: requite
- odškodnit
ubiquitous
{ju:bIkwItHs}
- všudypřítomný
ubiquitously
- všudypřítomný
ubiquitously
- všude se vyskytující
ubiquity
{ju:bIkwIti:}
- všudypřítomnost
adj: unrequited
{Anri:kwTtId}
- neopětovaný

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit quit do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "quit" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž