Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz perform bylo nalezeno překladů: 53 (přesná shoda: 11, obsahující výraz: 42).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
v: perform
{pRfOrm}
- hrát
v: perform
{pRfOrm}
- konat
v: perform
{pRfOrm}
- předvést
v: perform
{pRfOrm}
- vykonat
v: perform
{pRfOrm}
- vystoupit
v: perform
{pRfOrm}
- vystupovat
v: perform
{pRfOrm}
- provést
v: perform
{pRfOrm}
- účinkovat
v: perform
{pRfOrm}
- předvádět
v: perform
{pRfOrm}
- splnit
v: perform
{pRfOrm}
- ztvárnit
[eko.] environmental performance
Měřitelné výsledky systému environmentálního managementu ve vztahu k řízení environmentálních aspektů samotnou organizací, založené na environmentální politice, cílech a cílových hodnotách.
- environmentální profil organizace
[eko.] environmental performance
- environmentální profil
[eko.] environmental performance bonds
- závazky k environmentálnímu chování
[eko.] environmental performance criterion
- kritérium environmentálního profilu
[eko.] environmental performance evaluation
- hodnocení environmentálního profilu
[eko.] environmental performance indicator
- indikátor environmentálního profilu
high-performance
- vysoce účinný
[eko.] management performance indicator
- indikátor řízení environmentálního profilu
[eko.] New Source Performance Standards (NSPS).
- standardy pro nové emisní zdroje (NSPS)
nonperformance
- nesplnění
nonperformance
- nevykonání
nonperforming
(např. úkol) {na:npRfOrmIN}
- neplnící
[eko.] operational performance indicator
- indikátor profilu provozu
v: outperform
{VtpRfOrm}
- překonat
adj: performable
- vykonatelný
adj: performable
- splnitelný
n: performance
{pRfOrmHns}
- představení
n: performance
{pRfOrmHns}
- provedení
n: performance
{pRfOrmHns}
- výkonnost
n: performance
{pRfOrmHns}
- čin
n: performance
{pRfOrmHns}
- výkon
n: performance
{pRfOrmHns}
- výtvor
n: performance
{pRfOrmHns}
- herecký výkon
[eko.] performance bonds
- zálohové platby
n: pl. performances
{pRfOrmHnsHz}
- výkony
adj: performed
{pRfOrmd}
- provedený
performed
{pRfOrmd}
- provedl
adj: performed
{pRfOrmd}
- vykonaný
[amer.] performer
{pRfOrmR}
- účinkující
performer
{pRfOrmR}
- výkonný
n: pl. performers
{pRfOrmRz}
- představitelé
n: pl. performers
{pRfOrmRz}
- účinkující
n: pl. performers
{pRfOrmRz}
- umělci
n: performing
{pRfOrmIN}
- provádění
n: performing
{pRfOrmIN}
- účinkování
adj: performing
{pRfOrmIN}
- vykonávající
adj: performing arts
- múzický
performs
{pRfOrmz}
- provádí
v: performs
{pRfOrmz}
- koná
v: performs
{pRfOrmz}
- vykonává
underperformance
{HndRpRfOrmHns}
- nedostatečný výkon
adj: unperformed
- nevykonaný

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit perform do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "perform" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž